Jak oceniano produkty?

Każdemu systemowi przyznano - w poszczególnych kategoriach - oceny słowne z zakresu od niedostatecznej do celującej. Punkty uzyskano mnożąc wagę związaną z każdą kategorią przez liczbę odpowiadającą słownej ocenie przyznanej w tej kategorii. W tabeli wyników podano skróty ocen słownych a obok nich, w nawiasach - punkty (po przemnożeniu przez wagę).

Każdemu systemowi przyznano - w poszczególnych kategoriach - oceny słowne z zakresu od niedostatecznej do celującej. Punkty uzyskano mnożąc wagę związaną z każdą kategorią przez liczbę odpowiadającą słownej ocenie przyznanej w tej kategorii. W tabeli wyników podano skróty ocen słownych a obok nich, w nawiasach - punkty (po przemnożeniu przez wagę).

Oceny przyznawano według następującego klucza:

* celująca = 1,00: program wyróżnia się pod każdym względem;

* bardzo dobra = 0,75: spełnia wszystkie istotne kryteria i ma istotne zalety;

* dobra = 0,625: spełnia ważne kryteria i ma jakieś specjalne cechy lub mechanizmy;

* dostateczna = 0,5: spełnia istotne kryteria;

* słaba = 0,25: ma braki w zakresie istotnych kryteriów;

* niedostateczna lub "nie dotyczy" = 0,00: nie spełnia minimalnych wymagań albo nie ma danego mechanizmu lub cechy.

Wagi reprezentują średnią ważność danej kategorii dla czytelników Infoworlda, zaangażowanych w kupno lub pracę z produktami danego typu. Wyniki raportu można dostosować do własnych kryteriów stosując wagi odzwierciedlające własne kryteria Czytelnika.

Wyniki częściowe zsumowano, podzielono przez 100 i zaokrąglono w dół do jednego miejsca po przecinku.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200