Jak nie wylecieć na aut

6 Na klejnoty koronne

Strategia "na klejnoty koronne" polega na tym, że najbardziej strategiczne zasoby IT wyłącza się z outsourcingu - dobrą podstawę dają regulacje, np. ustawa o ochronie danych osobowych, outsoucing bankowy, SOX 404 - albo oddaje się we władanie zupełnie innej firmie, najlepiej konkurentowi potencjalnego outsourcera. Tym samym, firma przejmująca operacje IT nie jest w stanie zagwarantować odpowiedniego poziomu usług, ponieważ jednym z komponentów włada ktoś zupełnie inny, na dodatek nieprzyjaźnie nastawiony. Warunkiem koniecznym udanej obrony "na klejnoty koronne" jest możliwość samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących kluczowego zasobu, bez odwoływania się do decyzji osób, które podjęły decyzję o outsourcingu.

7 Na muchę w smole

W tej strategii dział IT nie identyfikuje się jednoznacznie jako wróg outsorcingu. Przeciwnie, przekazuje decydentom komunikat, że "business is business" i nie mają nic przeciwko, tylko muszą dokładnie przyjrzeć się zapisom kontraktowym. Siadają do szczegółowych negocjacji i... starają się zamęczyć klienta szczegółowymi pytaniami, niezgodą na każdy zapis, negocjowaniem nawet najbardziej oczywistych elementów, próbami zmuszenia outsourcera do przyjęcia standardów przejmowanej organizacji, co wyklucza uzyskanie efektów skali itd. Strategia na muchę w smole jest stosunkowo prosta, ale prosta jest także obrona przed nią - wynajęcie zewnętrznej firmy konsultingowej, która przeprowadzi outsourcing w imieniu klienta. Zrobi to prawie na pewno źle, ale przynajmniej szybko i skutecznie.

8 Na zatrute jabłko

Dział IT, który wie już, że zarząd podjął decyzję o outsourcingu i jest ona nieodwołalna, może chcieć doprowadzić do tego, aby outsourcer sam zrezygnował. W tym celu powinien zamienić siebie w tzw. zatrute jabłko, czyli obciążyć swoją organizację zobowiązaniami, które - w przypadku przeniesienia personelu i infrastruktury - będą dla firmy zewnętrznej ciężarem nie do udźwignięcia. Elementem "trucizny" mogą być tzw. złote spadochrony dla aktualnej kadry zarządzającej i pracowników, tj. podjęcie przez pracodawcę zobowiązań o charakterze prawnym, które doprowadzą do wypłaty dużych odpraw albo odszkodowań w przypadku zwolnienia. Może nią być także np. kontrakt z dostawcą, który przewiduje wypłatę kar umownych (albo nawet konieczność renegocjacji) w przypadku zmiany strony umowy.

Rola lidera

W każdym przypadku działań skierowanych przeciwko outsourcingowi zasadniczą rolę ma lider. Bez jednej osoby, która zgromadzi wokół siebie grupę zaangażowaną w obronę, która koordynuje działania i weźmie na siebie ryzyko ewentualnej "wpadki", strategia obronna jest skazana na niepowodzenie. Dlatego skuteczny outsourcing organizacji IT rozpoczyna się z reguły od natychmiastowego zwolnienia CIO, a często wszystkich, którzy mogliby rolę lidera "ruchu oporu" przyjąć. Bo tylko w podręcznikach outsourcing to czysto biznesowe działanie, przeprowadzane w imię interesu ekonomicznego przez bezideowych profesjonalistów. W rzeczywistości to walka na śmierć i życie, gdzie prawie wszystkie chwyty są dozwolone.


TOP 200