Jak monitorować procesy technologiczne bez udziału człowieka

Temu celowi służą procesy Machine-to-Machine, zwane w skrócie M2M. Wycenia się, że zapotrzebowanie na tego typu usługi będzie rosnąć nawet o 20% rocznie.

Rozwiązania M2M są obecnie wdrażane ponad 10-krotnie częściej niż jeszcze kilka lat temu. Przemysł, nowoczesne budownictwo czy medycyna, to branże, w których szeroko wykorzystuje się już sieci M2M.

100 mln

urządzeń będzie w 2013 roku działać w sieciach komórkowych na bazie rozwiązań M2M.

Rozwój usług typu Machine-to-Machine (M2M) wspierany jest przez rosnące potrzeby monitorowania coraz bardziej skomplikowanych procesów technologicznych oraz malejące koszty elementów infrastruktury sieciowej (np. ceny układów i systemów komunikacyjnych funkcjonujących na bazie sieci komórkowych).

M2M jest zdolnością maszyn do zbierania, przetwarzania i wymiany informacji pomiędzy urządzeniami lub innymi systemami zarządzania. Systemy M2M umożliwiają urządzeniom podłączonym do sieci wymieniać dane oraz podejmować zdefiniowane akcje bez udziału człowieka. Zastosowanie M2M występuje przede wszystkim w telemetrii oraz telematyce, a więc wszędzie tam, gdzie jest potrzeba automatycznego monitorowania i sterowania pracą urządzeń.

Sieci M2M znajdują bezpośrednie zastosowanie w biznesie i przemyśle, gdzie monitorują procesy produkcji. Ich zadaniem jest stała analiza danych i wczesne wykrywanie niepokojących symptomów, w celu zapobieżenia awariom i tym samym przerwom w pracy urządzeń przemysłowych. Coraz powszechniej również wykorzystanie sieci M2M uwzględniane jest przy projektowaniu tzw. inteligentnych budynków, gdzie sterują one np. systemem oświetlenia, dostawami wody itp., co pozwala na minimalizację kosztów utrzymania budynku.

W różnych dziedzinach

Oprócz wyżej wymienionych, systemy M2M znajdują zastosowanie również w wielu innych obszarach działalności. Są to m.in.:

- Logistyka, transport i kontrola ruchu - do monitorowania ruchu pojazdów, alarmowania w przypadku pewnych zdarzeń, wyświetlania komunikatów drogowych, automatycznego poboru opłat, lokalizacji pojazdów, monitorowania temperatury produktów chłodniczych itp.

- Ochrona zdrowia - do gromadzenia danych ze zdalnych urządzeń diagnostycznych instalowanych w domu pacjenta (np. regularny pomiar ciśnienia krwi, wagi, poziomu glukozy itd.) lub wykorzystania urządzeń mobilnych, jako alternatywy dla wizyt pacjenta w szpitalu.

- Dokonywanie płatności, zarządzanie i kontrola urządzeń - np. różnego rodzaju automatów do napojów, żywności i innych, w tym automatów akceptujących płatności kartami kredytowymi, raportowania stanu ich zawartości oraz alarmowania o wykrytych awariach do centrów operacyjnych. Zaliczamy do tej kategorii także inne powszechnie stosowane systemy, np. kontroli ruchu.

- Systemy alarmowania i bezpieczeństwa - monitorujące np. warunki pogodowe, poziom wód, zanieczyszczenie, obserwowanie stanu rzek, wiatru, ognia czy też temperatury i dostarczania danych (alarmów) o pewnych zdarzeniach do innych systemów bezpieczeństwa.

- Analiza zasobów naturalnych - gromadzenie danych o wskaźnikach przepływu i poziomu zasobów, temperatur oraz stanie urządzeń, jako alternatywnego dla działania manualnego.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200