Jak migrować

Windows 2000. Migracja jest polskim tłumaczeniem książki Planning for Windows 2000. Amerykański oryginał wydało wydawnictwo New Riders Publishing, znane z technicznych, kompleksowych publikacji.

Windows 2000. Migracja jest polskim tłumaczeniem książki Planning for Windows 2000. Amerykański oryginał wydało wydawnictwo New Riders Publishing, znane z technicznych, kompleksowych publikacji.

Planning for Windows 2000 należy do najlepszych publikacji poświęconych planowaniu migracji domen Windows NT 4.0 i środowiska NetWare do Windows 2000. Szczegółowo opisano nowe funkcje systemu, skupiając się na najważniejszych elementach serwerowych, takich jak planowanie struktury dynamicznego DNS-u, usług katalogowych Active Directory, a także konsolidowanie domen. Oddzielne rozdziały poświęcone są metodologii wdrożenia systemu, tzn. opracowywaniu standardów firmowych, szacowaniu zapotrzebowania na rozbudowę sprzętu, a także budowaniu planu zabezpieczeń sieci przy migracji do Windows 2000.

Książką rozczarowane mogą być osoby, które sięgną po nią, jako po przewodnik po systemie. Przeznaczona jest głównie dla administratorów, chcących upewnić się co do potrzeby migracji do Windows 2000. Wartą polecenia książką na ten sam temat jest pozycja Seana Deuby'ego: Windows 2000 Server, Planning and Migration, MacMillan Technical Publishing.

--------------------------------------------------------------------------------

Eric K. Cone, Jon Boggs, Sergio Perez:

Windows 2000. Migracja. Wydawnictwo Robomatic. Cena 59 zł, http://www.robomatic.ip.pl


TOP 200