Jak integrować systemy?

Wiele aplikacji - jedna baza

Najgłębszą integrację dwóch aplikacji można osiągnąć dzięki wykorzystaniu jednej instancji bazy na potrzeby wielu aplikacji. Mogą one wzajemnie pobierać informacje i uruchamiać procedury zgodnie z zaplanowanym schematem integracji, wszystkie dane są dostępne natychmiast. Jest to najbardziej złożona metoda, gdyż zakłada bezpośrednie operowanie na strukturach danych poszczególnych aplikacji. Oznacza to konieczność przestrzegania ustalonych standardów pod groźbą utraty spójności danych, a nawet załamania aplikacji. Zaletą metody jest redukcja kosztów licencji na bazę danych - od samej bazy licencjonowanej, np. per procesor czy rdzeń, aż po licencje dostępowe, na użytkownika lub pamięć motoru bazodanowego. Niekiedy integracja wymusza dostosowanie aplikacji do firmy, ze wszystkimi skutkami (wyższe koszty wsparcia, skomplikowany proces aktualizacji, trudna analiza problemów). Zaletą jest spójny backup obu aplikacji przeprowadzany za jednym zamachem.

Integracja na poziomie jednej bazy

+ natychmiastowa dostępność danych, możliwość współdzielenia obiektów

+ niższe koszty licencjonowania, ułatwienia w administracji, prosty backup

+ duży potencjał optymalizacyjny

- krytycznie istotne przestrzeganie schematów dostępu do danych

- konieczność wdrożenia polityki uprawnień i uzgodnień ról w poszczególnych aplikacjach

- wyższe koszty wsparcia, trudniejsza analiza problemów, większe ryzyko integracji wielu aplikacji

Magistrala dla danych

W przypadku rozbudowanych środowisk aplikacyjnych integracja punkt-punkt, scalanie aplikacji do jednej bazy czy łączenie schematów nie mają zastosowania. Wymiana danych między aplikacjami wymagałaby połączeń w topologii gwiazdy do jednej z nich albo tworzących sieć wielu różnych punktów styku. Alternatywą są narzędzia klasy middleware. Warstwa pośrednia zapewnia wymianę danych bez konieczności prowadzenia dodatkowych operacji na bazach czy plikach. Oprogramowanie szyny danych zadba o pobranie, transfer i dostarczenie informacji. Transfer jest automatyczny i uporządkowany. Wadą rozwiązania jest koszt oprogramowania middleware oraz konieczność wdrożenia i utrzymywani kolejnego rozwiązania.

Integracja oparta na magistrali

+ Uporządkowanie przepływu danych w firmie, brak potrzeby integracji poszczególnych aplikacji

+ Dostarczenie danych w sposób właściwy dla każdej z aplikacji, standaryzowany interfejs integracji

+ Szybkość dostępu do danych porównywalna z integracją na poziomie bazy, niekiedy szybsza

+ Eliminacja problemów z uprawnieniami użytkowników

- Koszt oprogramowania

- Konieczność wdrożenia i utrzymywania dodatkowego rozwiązania


TOP 200