Jak informatyzuje się administracja państwowa

Zastanawia mnie już od dłuższego czasu prawie całkowite milczenie w sprawach informatyzacji administracji państwowej w środkach masowego przekazu.

Zastanawia mnie już od dłuższego czasu prawie całkowite milczenie w sprawach informatyzacji administracji państwowej w środkach masowego przekazu.

Jak sądzę, wiele się w tej dziedzinie dzieje, a nikt nie czuje się w obowiązku poinformować opinii publicznej, jak wydawane są nasze pieniądze. Są przecież specjalnie powołane instytucje i osoby, odpowiedzialne za ten proces, ale jakoś unikają one informowania nas o stanie zaawansowania prac nad komputeryzacją instytucji państwowych.

Sądzę, że mamy prawo wiedzieć, ile co kosztuje i jakie przyniesie korzyści. Skoro wiemy, ile wydaje się pieniędzy na broń dla polskiej armii, to mamy chyba prawo wiedzieć, ile kosztują, najogólniej mówiąc - komputery. Chyba że komputery mają większą moc rażenia niż rakiety.

Marian Zagła

Toruń


TOP 200