Jak funkcjonuje polska E-Administracja?

Statystyki dotyczące profili zaufanych, efektów funkcjonowania projektu ePUAP 2 i garść wniosków na przyszłość, przedstawił Roman Dmowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

ePUAP to jeden z kluczowych elementów systemów informatycznych, na którym powinny być budowane usługi cyfrowe. Czym jednak tak naprawdę jest ePUAP?

Minister Roman Dmowski definiuje ten system, jako chmurę obliczeniową oferująca narzędzia pomagające tworzyć elektroniczne formularze. Są tam proste narzędzia programistyczne, podpis elektroniczny oraz profil zaufany pozwalający identyfikować obywatela. ePUAP nie jest natomiast, co minister wyraźnie podkreślił,- systemem obiegu dokumentów elektronicznych, bazą danych, ani systemem księgowym. To narzędzie do budowania usług cyfrowych, ale nie rozwiązuje ono wszystkich wyzwań związanych z administracją cyfrową.

Zobacz również:

Stan obecny

Jak funkcjonuje polska E-Administracja?

Roman Dmowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Obecnie istnieje 222 tys. profili zaufanych. Główne systemy ePUAO to CEIDG, platforma e-usług ZUS i system Empatia. W tym roku MAiC chce poprawić ergonomię portalu (użytkownicy wskazywali, co należy usprawnić). Powstał już prototyp takiej ergonomii. Obecnie wygląda jak typowy klient poczty elektronicznej, więc powinien być zrozumiały i przyjazny dla użytkownika. Na stronie głównej portalu znajduje się także czytelna lista usług, z których można skorzystać.

Zostanie również wyodrębniony profil zaufany, poprawione jego zabezpieczenia i sposób logowania - hasła mają być proste do zapamiętania. Prace nad tymi elementami również trwają. MAiC planuje także podnieść wydajność i niezawodność całego systemu. Infrastruktura sprzętowa już została ulepszona (pod koniec ubiegłego roku), więc poprawa powinna być widoczna.

Plany na przyszłość

Po zakończeniu prac nad ePUAP, powstać ma wspólny login do wszystkich systemów. Wyzwaniem dla MAiC są też usługi centralne, których w ePUAP jest kilkaset, ale są dostępne jedynie w wybranych, pojedynczych urzędach. Ministerstwo zauważyło konieczność umożliwienia obywatelom załatwienia wielu spraw w jednym urzędzie. Zostanie stworzony centralny formularz, który będzie wysłany na skrzynkę podawczą do urzędu najbliższego miejscu zamieszkania obywatela.

Nie zapomniano również o urzędnikach. Planowane jest ich odpowiednie przeszkolenie by nie mieli problemów z obsługą funkcji udostępnianych przez platformę.

Elektroniczne Skrzynki Podawcze mają być powszechnie używane. MAiC uważa, że obecnie tak nie jest. Zostanie także określony format dokumentów przesyłanych za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Docelowo format ten ma zostać spopularyzowany na tyle, że będzie wykorzystywany również poza obszarem administracji publicznej. Minister Roman Dmowski sądzi, że firmy i osoby prywatne także zaczną z niego korzystać.

Wszystkie wymienione wyżej elementy systemu mają być gotowe do końca roku.


TOP 200