Jak firmy tną koszty

Jak wynika z badania Deloitte, dwie trzecie polskich firm jest w trakcie programu optymalizacji kosztów, a pozostałe deklarują że w ciągu najbliższego roku prawdopodobnie wprowadzą taki system.

Ponad połowa firm uczestniczących w badaniu zadeklarowała, że redukcja kosztów powinna być przeprowadzana w sposób zorganizowany co roku. Zaledwie jedna trzecia firm realizuje to założenie. Niemal połowa badanych firm w wyniku wdrożenia programów redukcji kosztów osiągnęła oszczędności na poziomie 5-10%, a co dziesiąta firma aż o 20% lub więcej.

Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwach polega przede wszystkim na kontroli wydatków (69% wskazań), wstrzymaniu procesu rekrutacji nowych pracowników (47%), zmiany poziomu akceptacji wydatków (43%) oraz redukcji zatrudnienia m.in. przez wykorzystanie outsourcingu.

Zobacz również:

  • Osiągnięcie polsko-hinduskiego zespołu fizyków przyczyni się do rozwoju komputerów kwantowych
  • Kiedy wodór zastąpi ropę, gaz i węgiel
  • 8 koncepcji biznesowych, które liderzy IT powinni opanować

Wg ekspertów z Deloitte, w większości przypadków redukcja kosztów obejmuje całą firmę a nie tylko wybrane obszary. Największy potencjał w optymalizacji kosztów firmy dostrzegają w zmianach w obszarach IT i administracji.

Uczestnicy badania wskazali również bariery w efektywnym wdrażaniu programów optymalizacyjnych. Najczęściej wymieniali brak wsparcia ze strony kadry zarządzającej, brak współpracy ze związkami zawodowymi, brak zrozumienia i akceptacji ze strony udziałowców.

Głównym impulsem do wprowadzenia programu optymalizacji kosztów jest sytuacja kryzysowa na rynkach, a na drugim miejscu wskazywany był spadek zyskowności.

Czynnikiem, który pozytywnie wpływał na realizację programów redukcji kosztów było wprowadzenie systemu zachęt dla kadry menedżerskiej. W firmach, w których to wprowadzono, aż 75% ankietowanych oceniło, że cały program spełnił założone cele, a 19% stwierdziło, że uzyskane oszczędności były wyższe od zaplanowanych.

"Aż 63% firm, które przy ustalaniu celów programu korzystały z analiz otoczenia przedsiębiorstwa osiągnęło oszczędności wyższe niż 10%. Natomiast zaledwie jedna trzecia firm bazujących wyłącznie na analizie wewnętrznej osiągnęła taki poziom oszczędności" - stwierdził Marek Chlebus dyrektor w dziale konsultingu Deloitte.

Według 60% ankietowanych komunikacja jest najbardziej niedocenianym czynnikiem decydującym o sukcesie optymalizacji kosztów.

Badanie przeprowadzono pomiędzy marcem a majem 2009 r. głównie wśród firm z sektora dóbr konsumpcyjnych, energetycznego, usług finansowych, firm produkcyjnych oraz z sektora technologii, mediów i telekomunikacji. W badaniu brały udział zarówno firmy duże zatrudniające powyżej 5 tys. osób, jak i te o zatrudnieniu poniżej 500 osób.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200