Jak firmy przechowują dane

Tylko 20% polskich firm opracowało strategię ochrony danych przechowywanych w urządzeniach przenośnych, a 74% korzysta z zaawansowanych technologii wirtualizacji.

Tylko 20% polskich firm opracowało strategię ochrony danych przechowywanych w urządzeniach przenośnych, a 74% korzysta z zaawansowanych technologii wirtualizacji.

Tylko co piąta polska firma posiada strategię ochrony danych przechowywanych w urządzeniach przenośnych - wynika z badania Storage Index przeprowadzonego przez Vanson Bourne w styczniu i lutym 2007 r. na zlecenie Hitachi Data Systems. Badanie objęło 950 firm z regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka), w tym również 50 polskich przedsiębiorstw.

Polscy dyrektorzy IT jako trzy najważniejsze problemy związane z zarządzaniem danymi wymieniają sprostanie regulacjom prawnym (70%), zarządzanie dynamicznym wzrostem danych (50%) i zapewnienie ich dostępności (44%). Z ankiety wynika, że w polskich firmach dominuje krótkofalowa, doraźna polityka rozwoju infrastruktury pamięci masowych. Aż 34% respondentów przyznaje, że następuje ona dopiero w momencie, gdy pojawi się niezbędna tego potrzeba, a 38% twierdzi, że kupuje tani sprzęt i unika zatrudniania dodatkowych pracowników do zarządzania pojemnością. Jedynie 10% badanych analizuje strategię zarządzania pamięcią w perspektywie od jednego do trzech lat, a ponad jedna piąta (18%) dokonuje oceny w ciągu roku.

10-25%

łącznej pojemności pamięci masowych w przedsiębiorstwach to dane niezwiązane z prowadzoną działalnością (prywatne wiadomości e-mail oraz pliki muzyczne i wideo).

Głównym czynnikiem wpływającym na nowe inwestycje w pamięci masowe jest konsolidacja zasobów w celu zmniejszenia kosztów operacyjnych, co deklaruje 64% ankietowanych. Na dalszych miejscach znalazły się uproszczenie zarządzania infrastrukturą (56%) i konieczność sprostania wymogom regulacji prawnych (54%). Polskie przedsiębiorstwa na ogół archiwizują dane poprzez backup na taśmę lub dysk twardy (42%) oraz dysk optyczny (32%). Jednak aż 56% ankietowanych dyrektorów IT przyznaje, że w firmie archiwizowanych jest jedynie 11-25% wszystkich danych. Interesującym wynikiem ankiety jest względnie duża dbałość o zapewnienie ciągłości procesów biznesowych, bo aż 44% przedsiębiorstw przetestowało w ciągu ostatnich trzech miesięcy rozwiązania mające ją zapewnić, a także systemy umożliwiające usuwanie skutków ewentualnych awarii, a kolejne 42% wykonało tego typu testy w ostatnim roku. Dużą popularność zdobyły też technologie wirtualizacji, bo 74% przedsiębiorstw już z nich korzysta, a 12% zamierza wprowadzać w ciągu najbliższego roku.

Aż 92% firm klasyfikuje dane w celu ich zabezpieczenia, 70% stosuje reguły do kontrolowanego zarządzania hasłami, 42% ma politykę bezpiecznego usuwania danych, ale tylko 32% wykorzystuje systemy do szyfrowania zapisywanych w pamięciach informacji. Natomiast przytłaczająca większość przedsiębiorstw, bo aż 70%, nie posiada żadnej strategii ochrony danych przechowywanych w urządzeniach przenośnych (palmtopy, notebooki, pamięci USB itd.), a co dziesiąty ankietowany dyrektor IT nie wie, czy w firmie stosowane są jakieś strategie w tym zakresie.


TOP 200