Jak ewoluowało przetwarzanie danych i dlaczego rozwiązania wielochmurowe to przyszłość

Materiał promocyjny Potencjał danych wciąż nie jest w pełni wykorzystywany, ale nowe narzędzia dają dostęp do szerszych możliwości analitycznych. Klienci wdrażają strategie wielochmurowe, aby dać sobie wolność wyboru, zwiększyć sprawność, zminimalizować uzależnienie od dostawców i wykorzystać możliwości, jakie dają najlepsze w swojej kategorii rozwiązania.

Najważniejszym zasobem technologicznym są informacje. Niezależnie od tego, czy dotyczą one klientów i usług, łańcucha dostaw, finansów czy innych firm, najbardziej przydatne są wtedy, gdy są dostępne dla wszystkich osób i zespołów, które ich potrzebują. Wysoka jakość informacji jest ważna szczególnie teraz, gdy firmom, instytucjom i poszczególnym osobom potrzebna jest konkretna wiedza.

Niestety wciąż zbyt często zdarza się, że przestarzałe zasady stosowane w różnych branżach oraz trudne w obsłudze narzędzia uniemożliwiają użytkownikom pełne wykorzystanie posiadanych danych. Sytuacja ta ulega zmianie za sprawą mechanizmów coraz szerszego wykorzystania technologii. Istotną rolę gra tutaj rosnąca moc obliczeniowa i przydatność przetwarzania danych, wynikające z takich zjawisk jak prawo Moore'a, oprogramowanie open source czy usługi w chmurze. Zasady działania zdrowego rynku sprawiają, że rzeczy drogie i robione na zamówienie trafiają do masowej produkcji i stają się łatwiejsze w obsłudze. Odkrycia naukowe i wynalazki technologiczne są w ten sposób przekształcane w narzędzia i usługi dla konsumentów oraz firm. Optymalną sytuacją jest ta, w której te narzędzia i usługi wtapiają się w tło, tak jak w większości współczesnego świata stało się z elektrycznością i dostępem do czystej wody (choć wciąż jeszcze wiele zostało do zrobienia, aby dobra te były rzeczywiście powszechnie dostępne).

Podobnie rzecz się ma z usługami w chmurze zapewniającymi tańsze miejsce na dane i niższe koszty ich przetwarzania, a także dostęp do większej liczby źródeł danych oraz lepsze możliwości analityczne. To jedna z głównych przyczyn zjawiska tzw. eksplozji danych, do którego doszło w ostatniej dekadzie. Stąd właśnie mamy firmy ułatwiające wspólne przejazdy, media społecznościowe, urządzenia połączone z internetem i publiczne bazy danych do badań medycznych.

A jednak ten potencjał wciąż nie jest w pełni wykorzystywany. Dane wciąż pozostają odizolowane w infrastrukturze lokalnej lub w zastrzeżonych systemach firm zewnętrznych udostępniających usługi chmurowe. To, co udaje się zgromadzić, często jest niekompletne, uaktualniane z opóźnieniem i trudne w analizie. Zbyt wolno wspina się po magicznej krzywej niższych kosztów, lepszego dostępu i większej użyteczności.

Jak działają usługi wielochmurowe i dlaczego warto z nich korzystać

Warto zauważyć, że „wielochmurowość” (ang. multi cloud) może oznaczać różne rzeczy dla różnych użytkowników czy klientów. Dla jednych będzie to jednoczesne wykorzystywanie rozwiązań z kilku chmur publicznych, inni rozumieją ją jako używanie chmury publicznej równolegle z tradycyjnymi systemami poza nią, a jeszcze inni określają tak wykorzystywanie kilku chmur publicznych w tym samym czasie do różnych zadań. W każdym z tych scenariuszy uprawnione i prawidłowe jest zastosowanie terminu „wielochmurowość”, a o jego definicjach moglibyśmy zapewne jeszcze długo dyskutować.

Klienci wdrażają strategie wielochmurowe, aby dać sobie wolność wyboru, zwiększyć sprawność, zminimalizować uzależnienie od dostawców i wykorzystać możliwości, jakie dają najlepsze w swojej kategorii rozwiązania. W ten sposób optymalizują także koszty i zwiększają elastyczność działania.

93% przedsiębiorstw korzysta z jakiejś strategii wielochmurowej

Flexera 2020 State of the Cloud Report

Wśród liderów tych innowacji jest Google Cloud z nowoczesną platformą dla aplikacji – Anthos – przeznaczoną zarówno dla środowisk hybrydowych, jak i wielochmurowych. Platforma ta została udostępniona publicznie w zeszłym roku jako odpowiedź na problem rozproszenia danych. Anthos pozwala klientom na korzystanie z całości posiadanych zasobów programowych – w tym aplikacji, danych i infrastruktury – w jednej chmurze lub w kilku, a do tego w ujednolicony sposób.

Aby pomóc organizacjom w przejściu na rozwiązania hybrydowe lub wielochmurowe, Google Cloud i Intel wprowadziły architekturę referencyjną Anthos, Intel® Select Solutions.

Rozwiązania Intel® Select dla platformy Anthos Google Cloud pomagają uprościć przejście na rozwiązanie z wieloma chmurami, oferując wstępnie przetestowane rozwiązania.

93% przedsiębiorstw wdraża obecnie strategie wielochmurowe. Przedsiębiorstwa te mogą używać platformy Anthos do skutecznego zbierania danych ze wszystkich źródeł i odpowiedniego ich wykorzystywania. Rozwiązanie to jest szczególnie pożądane wśród klientów działających w takich dziedzinach jak finanse, gdzie dane podlegają ścisłej kontroli, a zarazem stanowią podstawowe źródło wartości i rozwoju. Platforma została stworzona z wykorzystaniem otwartych standardów, dlatego klienci mają swobodny wybór co do tego, w jaki sposób chcą korzystać z chmury.

Jak w przyszłości będą wyglądać dane

Możemy zaproponować o wiele więcej. Zaprezentowana przez nas ostatnio usługa podkreśla istniejące trendy i jest ich dobrym przykładem. Dzięki BigQuery Omni poszerzamy możliwości analizy należących do klientów danych w innych chmurach publicznych. BigQuery Omni to elastyczne rozwiązanie wielochmurowe do analizy danych. Wykorzystuje platformę Anthos i umożliwia prowadzenie analiz w jednym zbiorczym panelu obejmującym Google Cloud, Amazon Web Services oraz Azure (wkrótce).

Dzięki BigQuery, hurtowni danych z Google Cloud przeznaczonej dla przedsiębiorstw, analitycy danych z podstawową znajomością SQL mogą pracować na zbiorach o wielkości petabajtów. BigQuery, dzięki wbudowanym systemom uczącym się, daje organizacjom możliwość łatwego przewidywania wyników decyzji biznesowych. Za sprawą BigQuery Omni funkcja ta staje się dostępna w większej liczbie miejsc.

Usługi wielochmurowe przestają być już tylko lepszym sposobem na dostęp do danych, lecz zaczynają też dawać możliwości lepszego ich wykorzystywania. Już teraz oznacza to mnóstwo korzyści dla użytkowników, a wkrótce na pewno pojawią się kolejne.

Podobne założenie lepszego wykorzystywania danych przy niższych kosztach przyświeca zaprezentowanej niedawno przez Google Cloud usłudze Data QnA. Dzięki niej użytkownicy biznesowi mogą, w sposób przypominający zwykłą rozmowę, przeanalizować petabajty danych zapisanych w BigQuery i pochodzących ze sfederowanych źródeł. Usługa została zaprojektowana do działania w kontekście przepływu pracy danego użytkownika, by nie musiał on zmieniać kontekstu i generować na bieżąco pytań do – często przeciążonych – zespołów analityki biznesowej. Menedżer sprzedaży może na przykład zapytać czatbota o takie informacje jak trendy przychodów z danych produktów w określonym regionie i miesiącu. Pozwoli to zaoszczędzić nawet całe tygodnie, przyspieszyć wyciąganie wniosków i dać analitykom biznesowym możliwość zajmowania się bardziej wartościowymi zadaniami.

Usługi wielochmurowe przestają być już tylko lepszym sposobem na dostęp do danych, lecz zaczynają też dawać możliwości lepszego ich wykorzystywania. Już teraz oznacza to mnóstwo korzyści dla użytkowników, a wkrótce na pewno pojawią się kolejne. Wszystkie funkcje wielochmurowe są stworzone z myślą o tym, by dać klientom elastyczność i możliwość wyboru uruchamiania aplikacji w najbardziej wydajny sposób.

Innowacje te odzwierciedlają wartości, które mocno przemawiają do Google. Jest to między innymi porządkowanie informacji tak, by były jak najbardziej użyteczne, wykorzystywanie tempa innowacji i swobody, jaką daje oprogramowanie open source, a także dawanie klientom jak największego dostępu i swobody decyzyjnej w zakresie ich najcenniejszego zasobu technologicznego: danych. Ogłoszenie BigQuery

Omni na platformę Anthos to kontynuacja naszej wcześniejszej inicjatywy związanej z zarządzaniem interfejsami API w wielu chmurach z wykorzystaniem Apigee na tej platformie. Widzimy, że nasi partnerzy i klienci coraz chętniej korzystają z coraz bardziej zróżnicowanych usług w wielu chmurach, w związku z czym zamierzamy nadal rozszerzać i ulepszać Anthos jako otwartą platformę wielochmurową dla deweloperów.

Mamy świadomość, że COVID-19 odmienił naszą teraźniejszość, a zapewne i przyszłość. Podobnie jak nasi klienci, staramy się ocenić zakres tych zmian w odniesieniu do życia społecznego, zdrowia publicznego, pracy i rynków. Lepsze wykorzystanie danych i zwiększenie liczby ich źródeł mocno ułatwią nam zrozumienie zachodzących przemian. Cieszymy się, że w tych niezwykłych okolicznościach możemy oferować przełomowe technologie stworzone z myślą o ponadczasowych korzyściach dla całej branży.

Jak ewoluowało przetwarzanie danych i dlaczego rozwiązania wielochmurowe to przyszłość