Jak dostosować się do zmiany na stanowisku CEO?

W jaki sposób dostosować się do sytuacji, w której rządy w firmie obejmuje nowy prezes? W jaki sposób CIO może wypracować dobre relacje z nowym zarządem?

Nowy CEO będzie miał ogólną i szczegółową agendę zmian. W ciągu pierwszych 100 dni kadencji nowego CEO, CIO powinien aktywnie budować dobre z nim relacje. Powinien uczyć się nowego planu i znaleźć sposoby aby pomóc mu w osiągnięciu sukcesu. CEO potrzebuje informacji, także na temat firmowego IT, aby sformułować swoją strategię.

Można skontaktować się z CEO jeszcze przed oficjalnym objęciem przez niego stanowiska, aby pokazać mu strategię IT i inne związane z nią informacje, które pomogą mu zrozumieć, jaki wkład IT wnosi w działanie firmy. Gdy nowy CEO już oficjalnie obejmie swoją funkcję, należy pracować nad zbudowaniem dobrych relacji, szukając okazji wspólnego spędzenia czasu, np. w podróży służbowej, czy w spotkaniach biznesowych, prezentacjach dla klientów.

Zobacz również:

CIO może się nie zgadzać z decyzjami CEO, jeśli uzna, że będą miały one negatywny wpływ na biznes. CEO rzadko spotyka się ze sprzeciwem ze strony wyższej kadry menedżerskiej, ale pokazując, że ma się odwagę i wiedzę, aby taktownie postawić pod znakiem zapytania sensowność popularnego punktu widzenia, można zyskać sobie szacunek.

Nigdy nie należy być pasywnym w rozwijaniu relacji z nowym CEO. Warto rozmawiać na temat możliwości rozwoju biznesu i wpływu biznesu na funkcję IT.

Warto pokazać inicjatywę, stać się zaufanym doradcą, który pomaga CEO w tworzeniu nowej agendy. Niektórzy CEO odczuwają dyskomfort w związku z tematami technologicznymi i mogą postrzegać IT jako funkcję wsparcia, a nie sojusznika strategicznego. Aby zmaksymalizować swój wpływ, nigdy nie należy używać żargonu IT. Warto mówić przede wszystkim o zagadnieniach biznesowych i zademonstrować, w jaki sposób IT umożliwia wzrost firmy.


TOP 200