Jak będzie wyglądał HP-EDS w Polsce

Do tej pory dział usług HP w Polsce (HP Services) zatrudniał ok. 450 osób.

Do tej pory dział usług HP w Polsce (HP Services) zatrudniał ok. 450 osób.

W ramach przygotowań do fuzji z EDS wyłączono z niego serwis techniczny oraz pracowników z działu Consulting & Integration (HP CI), którzy związani byli bezpośrednio z rozwiązaniami HP. Obecnie w wyniku połączenia powstaje dział HP-EDS, w którego skład wchodzą zespoły rozwiązań aplikacyjnych z dawnej organizacji HP CI, dział outsourcingu HP oraz ponad 400 osób z polskiego oddziału EDS. Do nich dołączą także pracownicy działu Global Delivery Application Services (GDAS), co sprawia, że HP-EDS będzie zatrudniał w Polsce prawie 1000 osób! Liczba ta nie obejmuje pracowników centrum outsourcingu procesów biznesowych (BPO), które HP rozwija od kilku lat we Wrocławiu, choć na świecie są one włączane do HP-EDS.

Dział GDAS powstał w wyniku realizacji kontraktu outsourcingowego z Procter&Gamble. Przed kilkoma laty HP przejął kilkudziesięciu pracowników działu IT P&G w Polsce, a obecnie kilkuset już pracowników GDAS pracuje w jednym z kilku globalnych centrów rozwoju oprogramowania. Zasoby GDAS w coraz większym stopniu są wykorzystywane także w lokalnych projektach HP w Polsce.

1000 osób

zatrudniać będzie nowo powstały dział HP-EDS, który ma zacząć działać oficjalnie w strukturach HP Polska w ciągu 2-3 miesięcy

Z kolei większość pracowników EDS Poland obsługuje obecnie kontrakt outsourcingu usług service desk dla Grupy TP. „Ale to się zmieni. Dzięki integracji obu naszych firm będziemy mogli teraz korzystać z rozlokowanych na terenie całej Polski pracowników byłego EDS, także na potrzeby innych projektów. Wcześniej do obsługi środowisk użytkownika końcowego często korzystaliśmy z partnerów, teraz mamy ludzi na miejscu. W podobny sposób uzyskaliśmy efekty synergii wykorzystując zasoby GDAS w projektach integracyjnych” – mówi Artur Wieretiło, szef działu HP-EDS w Polsce.

W ciągu 2-3 miesięcy wszyscy polscy pracownicy HP-EDS mają pracować w jednym budynku. Zaczęto już także konsolidować w Polsce plany i wyniki operacyjne HP i EDS. Firma EDS przyjęła obowiązujące w HP cykle rozliczeniowe oraz strukturę regionalną. Ściśle współpracują już oba działy sprzedaży. W zeszłym roku finansowym przychody HP Services wzrosły o ok. 15%, co istotnie przekracza tempo wzrostu rynku. W tym roku Artur Wieretiło chce utrzymać tę samą dynamikę, mimo potencjalnego kryzysu, który może dotknąć też Polskę. „Chcemy zwiększać udział w rynku, niezależnie od tego jak będzie się on zachowywał. Mamy już dominującą pozycję w outsourcingu, teraz czas na integrację i tworzenie aplikacji na zamówienie” – mówi.


TOP 200