Jak będzie wyglądał HP-EDS w Polsce

Powstała już wspólna struktura biznesowa HP-EDS, w tym dedykowany pion do obsługi kluczowych klientów – m.in. ARiMR i Grupy TP. Dwa główne działy HP-EDS będą odpowiadać za tworzenie i utrzymanie aplikacji oraz outsourcing. Za pierwszy w dalszym ciągu odpowiada Jacek Piotrowski, za drugi będzie zaś Łukasz Dutkiewicz. Sprzedażą HP-EDS kierować będzie Sebastian Jakubiak. Stefan Zaremba, dotychczasowy szef EDS Poland, pozostaje w firmie i będzie odpowiadał za kontrakt z Grupą TP. W najbliższym czasie należy spodziewać się ogłoszenia odpowiednich, wspólnych struktur dostarczania usług.

Dla Artura Wieretiło połączenie HP z EDS to możliwość wyjścia z szerszą ofertą rozwiązań dla klientów. „HP sprzedawaliśmy rozwiązania dedykowane, przygotowane na potrzeby poszczególnych klientów. EDS ma gotowe, specjalizowane rozwiązania branżowe w wielu sektorach, takich jak obrona, przemysł czy służby zdrowia. W Polsce EDS ograniczała się jednak głównie do kontraktów utrzymywania infrastruktury. Innych rozwiązań nie była w stanie sprzedawać, bo nie było odpowiednich zasobów. Teraz to się zmieniło. Połączenie globalnych możliwości EDS z pozycją HP w Polsce jest dla nas dużą szansą” – wyjaśnia. „Zawsze byliśmy dość mocni na rynku publicznym. Chcemy utrzymać tę pozycję, ale także zbudować nowe, mocne przyczółki, co umożliwią nam rozwiązania EDS” - dodaje.

Dla przypomnienia, HP przejął EDS w maju br. za prawie 14 mld USD. Ostatnio mówiło się, że EDS obejmie część usługową HP stając się czwartą - po działach Komputerów Osobistych (PSG), Druku i przetwarzania obrazu (IPG) oraz rozwiązań technologicznych (Technology Solutions Group) – grupą biznesową HP. Jeszcze wcześniej część outsourcingowa HP miała zostać połączona z przejmowaną firmą tworząc spółkę EDS-HP z siedzibą w Plano, centrali EDS. We wrześniu jednak HP poinformował, że EDS zostanie włączony w struktury HP, a jednocześnie kierownictwo połączonej firmy dokona zwolnienia ponad 24 tys. pracowników. Od kilku tygodni wiadomo jednak, że HP-EDS będzie częścią TSG, którym w Polsce kieruje Paweł Czajkowski, jednocześnie prezes .

Kierownictwo HP-EDS w Polsce

Artur Wieretiło – szef HP-EDS

Sebastian Jakubiak – szef sprzedaży

Jacek Piotrowski – szef działu tworzenia i utrzymania aplikacji

Łukasz Dutkiewicz – szef działu outsourcingu

Stefan Zaremba – odpowiada za kontrakt z Grupą TP


TOP 200