Jak ZUS oblicza renty i emerytury

Jak powiedział nam wiceprezes ZUS, Dariusz Kucharski, jednym z największych systemów informatycznych działających w Polsce jest system rozliczania rent i emerytur. Obecnie ZUS oblicza i wypłaca renty oraz emerytury dla niemal 7 mln osób, rozlicza całkowicie z podatków ponad 6,3 mln osób, a częściowo (tych, którzy mają dodatkowe źródła dodchodów) ponad 600 tys. osób. W celu realizacji rozliczeń podatkowych emerytów i rencistów ZUS przeniósł automatycznie z PESEL-a dane dotyczące prawie 80% swych podopiecznych; pozostałe dane trzeba było wprowadzić ręcznie. Dla porównania, projektowany, implementowany i wdrażany od ponad 4 lat system podatkowy Poltax dotyczyć będzie tylko 8,5 mln osób.

Jak powiedział nam wiceprezes ZUS, Dariusz Kucharski, jednym z największych systemów informatycznych działających w Polsce jest system rozliczania rent i emerytur. Obecnie ZUS oblicza i wypłaca renty oraz emerytury dla niemal 7 mln osób, rozlicza całkowicie z podatków ponad 6,3 mln osób, a częściowo (tych, którzy mają dodatkowe źródła dodchodów) ponad 600 tys. osób. W celu realizacji rozliczeń podatkowych emerytów i rencistów ZUS przeniósł automatycznie z PESEL-a dane dotyczące prawie 80% swych podopiecznych; pozostałe dane trzeba było wprowadzić ręcznie. Dla porównania, projektowany, implementowany i wdrażany od ponad 4 lat system podatkowy Poltax dotyczyć będzie tylko 8,5 mln osób.

Cała praca rozliczania rent i emerytur wykonywana jest przez 3 własne ośrodki obliczeniowe ZUS oraz 18 niezależnych ośrodków regionalnych, powstałych na bazie dawnych ZETO. Wprowadzono jednolity sposób płacenia za świadczone usługi: ZUS płaci wszystkim jednakową stawkę za rozliczenie konta swego podopiecznego. Daje to ośrodkom własnym ZUS i ośrodkom ZETO znaczną swobodę w kształtowaniu polityki personalnej oraz płacowej. Jest to więc typowy outsourcing praktykowany na wielką skalę.

Ośrodki obliczeniowe ZUS i ZETO stosują dwa zgodne ze sobą programy obsługi: EMIR, opracowany w ZETO Bydgoszcz (stosowany głównie w północnej Polsce) i RENTIER, opracowany w ZETO Katowice (stosowany głównie w południowej Polsce). Jednocześnie ośrodki te, razem z Centrum Informatyki Ubezpieczeniowej z Warszawy, są odpowiedzialne za rozwój oprogramowania.


TOP 200