Jak Ministerstwo Gospodarki będzie promować i wspierać branżę polską IT

MG chce by polskie oprogramowanie i usługi informatyczne były znane i cenione zarówno w Polsce jaki i za granicą, a polscy informatycy cenieni nie tylko jako zwycięzcy konkursów informatycznych ale również jako partnerzy w biznesie. By to osiągnąć Ministerstwo chce m.in. wspierać start-up’y, odrodzić idee polskich "targów" ICT i powołać brokerów technologicznych.

Jednym z działań, które chce podjąć Ministerstwo Gospodarki jest wspieranie młodych, polskich firm o wysokim potencjale innowacyjnym. Od tego roku MG chce patronować konkursowi Startup Fest, organizowanemu przez Gazeta.pl. W 2010 roku Sebastian Christow, Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Gospodarki dołączył do grona mentorów w tym konkursie, co dało możliwość obserwacji jego przebiegu oraz dało podstawy do podjęcia decyzji o dalszym patronacie. Rolą Ministerstwa będzie też przyciągniecie zagranicznych funduszy Venture Capital, które chciałyby zainwestować w polskie start-up’y. Podczas wizyty Ministra Dariusza Bogdana w Izraelu w listopadzie ubiegłego roku na targach Israel Gateway 2010 Minister odbył pierwsze rozmowy z funduszem inwestycyjnym.

Ministerstwo Gospodarki stawia sobie też za cel odrodzenie polskich "targów" ICT, na których prezentowany ma być polski kapitał ludzki oraz firmy informatyczne i telekomunikacyjne z sektora MSP. Zdaniem Ministra potrzebna jest jednak nowa forma tego rodzaju spotkań - zamiast krawatów, plenerowa impreza podkoszulkowa, ożywione dyskusje, wymiana doświadczeń, trwale kontakty.Ma też powstać grupa brokerów technologicznych, akredytowanych przez Ministra Gospodarki i aprobowanych przez branżę ICT, którzy będą koordynować działania na szczeblu rządowym i samorządowym, działania powstających parków naukowo technologicznych, centrów transferu technologii i klastrów ICT. Ich rolą będzie promocja i linkowanie polskich firm z zagranicznymi.

Zobacz również:

  • Nie znam firmy, której strategia nie byłaby dziś cyfrowa - rozmowa z Andrzejem Zającem, Prezesem Zarządu Integrated Solutions
  • Polska na dalekiej pozycji w rankingu cyberbezpieczeństwa

Mają oni stworzyć grupę liderów, ambasadorów polskiego sektora ICT łączących regiony i promujących Polskę w obszarze ICT. Najprawdopodobniej będą oni wyłonieni z grupy funkcjonujących już brokerów technologicznych przy parkach naukowo technologicznych. MG chce też stworzyć regularne forum wymiany informacji pomiędzy rządem a przedsiębiorcami sektora MSP w obszarze handlu i usług elektronicznych. "Celem jest uzyskanie wiarygodnego sprzężenia zwrotnego o potrzebach i barierach tego rynku oraz skuteczności wprowadzanych instrumentów wsparcia. Nie wiemy jeszcze jaka forma organizacyjna okaże się najbardziej skuteczna ale dojdziemy do niej metodą prób i błędów, począwszy od regularnych konsultacji, forum dyskusyjnego on-line, poprzez Zespół Gospodarki Elektronicznej prowadzony przez Ministra Gospodarki przy KRMI, skończywszy na stowarzyszeniu lub innej formie organizacyjnej" - tłumaczy Sebastian Christow, Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Gospodarki.

I dodaje, że wspólnie z organizacjami tj. PIIT, PTI, KIGEIT i KIG, Ministerstwo planuje przeprowadzić kilka konferencji mających na celu promocję polskiego sektora ICT oraz e-commerce zarówno w obszarze software, hardware jaki i kapitału ludzkiego pod ogólnym hasłem "Informatyka polską specjalnością".Na razie Ministerstwo prowadzi zaawansowane działania, by wspomóc polskie firmy w zaprezentowaniu się na targach CeBIT i stara się o partnerstwo przyszłorocznych targów w Hanowerze. Jednocześnie MG będzie się starało dofinansować udział polskich przedsiębiorców w przyszłorocznym Mobile Word Congress w Barcelonie.

Powstała również możliwość uruchomienia wieloletniego programu promocyjnego dla sektora IT/ICT z dofinansowaniem udziału dla polskich przedsiębiorców w różnego rodzaju targach i wydarzeniach branżowych. Rozpoczęło się już ustalanie imprez które zostaną wpisane do ramowego planu promocji. Planowane jest jedno duże wydarzenie targi na każdy miesiąc.

Czytaj także:

IT polską specjalnością eksportową

Tak Polska będzie prezentowana na targach CeBIT 2011

Dofinansowanie udziału w targach CeBIT 2011

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200