Jacek Krawiec nowym prezesem Elektrimu

W środę nad ranem Rada Nadzorcza Elektrimu odwołała p.o. prezesa zarządu Waldemara Siwaka z zajmowanego stanowiska.

Jego miejsce zajmie Jacek Krawiec, dotychczasowy prezes Impexmetalu, który sprawować ma 3-letnią kadencję. Jacek Walczykowski, który tydzień temu został zawieszony w pełnieniu obowiązków wiceprezesa Elektrimu, również został odwołany z zarządu. W skład nowego, dwuosobowego zarządu wchodzi obok prezesa Krawca, Jan Rynkiewicz, który ostatecznie zajmie stanowisko wiceprezesa Elektrimu.

Zmiana składu zarządu została wymuszona przez obligatariuszy spółki. Żądali oni we wczorajszym piśmie, aby Rada Nadzorcza Elektrimu powołała nowy zarząd, gdyż z dotychczasowym nie ma szans na uzyskanie lepszych warunków spłaty 480 mln euro zadłużenia. Obligatariusze domagają się spłaty pełnej sumy zobowiązań, a nie jedynie planowanych przez Elektrim 60%.