Ja w sprawie ogłoszenia

Rekrutacja przeprowadzana za pośrednictwem ogłoszeń zamieszczanych w Internecie - mimo wielu zalet - wciąż jeszcze jest niezbyt pewnym sposobem na znalezienie pracownika.

Rekrutacja przeprowadzana za pośrednictwem ogłoszeń zamieszczanych w Internecie - mimo wielu zalet - wciąż jeszcze jest niezbyt pewnym sposobem na znalezienie pracownika.

W polskiej sieci można znaleźć co najmniej kilkaset ogłoszeń z ofertami pracy. Internet, mimo wielu korzyści, jakie oferuje, nie został jeszcze uznany za w pełni wartościowe narzędzie do prowadzania rekrutacji. I można założyć, że mimo potencjalnej przewagi nad innymi formami poszukiwania pracowników, np. ogłoszeniami prasowymi, nie stanie się on w najbliższym czasie podstawową formą działania w tym zakresie.

Rozwój przez podział

Pierwsze witryny z ogłoszeniami od osób poszukujących pracy i ofertami zatrudnienia pojawiły się w polskiej sieci WWW ponad półtora roku temu. Na początku były to ubogie strony, zawierające po kilkanaście ogłoszeń, zazwyczaj identycznych z tymi, które wcześniej pojawiły się w prasie. Większość tych stron jednak bardzo się od tego czasu zmieniła. Oferują nawet po kilkaset ogłoszeń o nowych miejscach pracy, a także mają bogate, kilkutysięczne bazy danych ze zgłoszeniami kandydatów do pracy.

Można mówić także o pewnej specjalizacji - wiele witryn, takich jak Top Jobs, Onet Polska czy stworzonych przez agencje doradztwa personalnego, np. Instytutu Promocji Kadr, zawiera tylko ogłoszenia przedsiębiorstw poszukujących pracowników na określone stanowiska. Inne, oprócz ofert pracy, umożliwiają swoim użytkownikom dostęp do bazy danych z życiorysami kandydatów. Ustalił się także pewien zakres tematyczny stron WWW, niektóre z nich, np. Astroman, zamieszczają przede wszystkim ogłoszenia dotyczące stanowisk kierowniczych, inne, takie jak Pełnomocnik, prowadzą bazy danych dla osób z wykształceniem technicznym.

Szybka odpowiedź

Korzystanie ze specjalistycznych witryn przez firmy poszukujące pracowników niesie ze sobą wiele korzyści. Najważniejszą z nich jest niski koszt dotarcia i szeroki krąg odbiorców. Prowadzona w ten sposób rekrutacja jest mniej czasochłonna i umożliwia wyraźnie zakreślenie ram czasowych. Zaprojektowanie i umieszczenie nowego ogłoszenia zajmuje kilkanaście minut, a odzewu na nie można spodziewać się jeszcze tego samego dnia, znacznie szybciej niż w przypadku anonsów prasowych. Znika także jeden z problemów, z jakim borykają się firmy zamieszczające anonse w prasie, które otrzymują odpowiedzi na ogłoszenia nawet przez wiele tygodni po ich ukazaniu się. W Internecie zdezaktualizowaną ofertę po prostu usuwa się ze strony.

Ogłoszenia zamieszczane w Internecie mogą mieć praktycznie nieograniczoną objętość co nie wpływa na ich cenę i dzięki temu można dokładnie scharakteryzować wymagania w stosunku do kandydatów. Anons można ozdobić wieloma elementami graficznymi.

Cenne są także funkcje informacyjne witryn z ogłoszeniami, zwłaszcza tych zawierających życiorysy kandydatów do pracy. Niektóre z nich stały się bogatym i często aktualizowanym zbiorem danych. Baza informacji zgromadzona przez osiem lat działalności Astromana zawiera ponad 120 tys. aplikacji, a pozostałe firmy, choć mają znacznie mniej ankiet, także dysponują poważnymi zbiorami informacji. Wirtualna Giełda Pracy zarządzana przez Optimus Net i Bank Kadr Test zawiera życiorysy ponad 4,5 tys. pracowników z Polski i spoza kraju, pozostałe witryny dysponują informacjami o 1,5-2 tys. pracowników. Zbiory te stale rosną.

Tygodniowo przychodzi po kilkanaście nowych ofert. Niektórzy przedstawiciele firm utrzymujących strony z ogłoszeniami szacują, że nawet do 80% aplikacji w ich bazach pochodzi od informatyków lub studentów ostatnich lat uczelni technicznych. Witryny te stają się jednym z najpoważniejszych źródeł danych o specjalistach od technologii informatycznych.

Sprawdzić ofertę

Mimo zalet, jakie daje przeprowadzanie rekrutacji przez Internet, trudno znaleźć przedsiębiorstwa, które właśnie w ten sposób szukają informatyków. Jak szacują przedstawiciele firm utrzymujących strony WWW z ogłoszeniami, miesięcznie umowy z kandydatami, których ofertę znaleziono w bazach danych, podpisuje najwyżej kilka firm. Większość baz zawiera aplikacje pochodzące od młodych specjalistów o niewielkim jeszcze doświadczeniu, często także studentów, niezbyt przydatnych z punktu widzenia potencjalnych pracodawców. Korzyści, jakie daje przeprowadzanie rekrutacji przez Internet, takie jak szeroki zasięg terytorialny ogłoszeń, dyskrecja korespondencji, przydają się dość rzadko - głównie przy poszukiwaniu kadry menedżerskiej, pozyskiwaniu specjalistów z zagranicy, a także przy budowie dużych wielooddziałowych organizacji.

Wiele zalet rekrutacji przez Internet okazuje się - przynajmniej na razie - tylko pozorne. Nawet dokładne scharakteryzowanie wymogów stawianych kandydatom na dane stanowisko nie uchroni firmy przed zalewem zgłoszeń od osób nieprzydatnych. Z drugiej strony, ogłoszenia zamieszczane w Internecie umożliwiają sprawdzenie swojej aktualnej wartości na rynku pracy. Wysłanie oferty zajmuje znacznie mniej czasu niż w przypadku ofert drukowanych. Powoduje to poważny zamęt. Powszechna jest sytuacja, w której zaakceptowany kandydat, często nawet już po rozmowie kwalifikacyjnej, nie stawia się do pracy.

Połączone siły

Witryny z ofertami pracy jeszcze długo nie będą stanowiły dopełnienia ani tym bardziej konkurencji wobec ogłoszeń prasowych. Najlepszą drogą rozwoju tego typu działalności jest współpraca między firmami utrzymującymi strony WWW i zbierającymi oferty od przedsiębiorstw i kandydatów a agencjami doradztwa personalnego, które musiałyby zająć się rzetelnym sprawdzeniem umiejętności potencjalnych pracowników. Tylko firmy, które łączą obydwa te zadania, mają szansę na zdobycie odpowiednich klientów i zagwarantowanie odpowiedniego poziomu usług.

Adresy stron WWW z ogłoszeniami o pracę

www.astroman.com.pl

www.jobs.pl

www.karier.it.pl

www.pelnomocnik.com.pl

www.praca.supermedia.pl

www.prace.info.pl

www.onet.pl/praca

www.topjobs.com.pl

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200