JTT zgodna z nowym ISO

Wrocławska spółka wdrożyła system zarządzania zgodny z wymaganiami nowej europejskiej normy ISO 9001:2000. Audyt w JTT prowadziła KEMA Quality Polska.

JTT Computer SA uzyskała certyfikat ISO 9001:2000.

Wydany przez KEMA Quality BV certyfikat stwierdza zgodność wprowadzonych w JTT systemów zarządzania z normą ISO 9001:2000 w zakresie projektowania systemów komputerowych, wytwarzania komputerów i serwerów, ich serwisowania, dystrybucji urządzeń, komputerów i oprogramowania. Audyt we wrocławskiej spółce prowadziła KEMA Quality Polska.

Zobacz również:


TOP 200