JTT w walce o władzę

Niedawno odwołany prezes JTT Computer Tomasz Czechowicz będzie próbował odzyskać władzę prawdopodobnie już na najbliższym posiedzeniu rady nadzorczej.

Niedawno odwołany prezes JTT Computer Tomasz Czechowicz będzie próbował odzyskać władzę prawdopodobnie już na najbliższym posiedzeniu rady nadzorczej.

Tomasz Czechowicz, odwołany w końcu maja prezes JTT Computer, nie pogodził się z utratą miejsca w zarządzie. W połowie czerwca br. zaskarżył we wrocławskim sądzie decyzję akcjonariuszy jako niezgodną z dobrym obyczajem i etyką kupiecką. Jednocześnie poinformował, że na najbliższym posiedzeniu rady 29 czerwca br., poświęconemu publicznej emisji 400 tys. akcji o łącznej wartości 35 mln zł, wprowadzi swojego przedstawiciela do rady nadzorczej.

Były prezes będzie starał się zmienić decyzję akcjonariuszy i odwołać obecny zarząd. Wprawdzie nie pozwala mu na to posiadana liczba głosów (37,2%), ale być może jego zamiar wesprze jeden z akcjonariuszy, którzy wcześniej głosowali za jego odwołaniem.

Równolegle z wszczęciem starań o odzyskanie miejsca w JTT, Tomasz Czechowicz powołał 24 kwietnia br. firmę inwestycyjno-doradczą MCI. Jak dowiadujemy się z witryny internetowej MCI (http://www.mci.com.pl/), celem spółki są inwestycje, współzarządzanie przedsiębiorstwami i projektami, a także budowa strategii i taktyki operacyjnej firm.