JTT i drukarki HP

JTT Computer został dystrybutorem drukarek HP.

JTT Computer został dystrybutorem drukarek HP.

Jeszcze przed wakacjami przedstawiciele Hewlett-Packarda stanowczo twierdzili, że podpisana z wrocławską firmą JTT umowa resellerska na sprzedaż drukarek jest całkowicie wystarczająca. Jednak już w połowie września br. przedstawicielstwo amerykańskiego koncernu zmieniło zdanie, przyznając JTT status dystrybutora tych produktów na 2 lata.

„Sądzę, że wyczerpaliśmy dotychczasową formułę współpracy z JTT” – stwierdził w końcowej fazie negocjacji przed podpisaniem umowy dystrybucyjnej Andrzej Dopierała, odpowiedzialny za dział produktów PC w . W myśl umowy JTT zobowiązała się do sprzedaży większej niż do tej pory liczby drukarek przy założeniu, że HP będzie świadczyć do nich serwis. Jednocześnie Andrzej Dopierała zapowiedział rozszerzenie umowy dystrybucyjnej o inne produkty, przede wszystkim o komputery PC, o ile w ofercie koncernu pojawi się produkt spełniający zapotrzebowania odbiorców JTT. „Vectra opracowana z myślą o rynku korporacyjnym na pewno nie jest takim produktem” – stwierdził Andrzej Dopierała.

Do rozszerzenia umowy o nowe produkty nie spieszy się również JTT. „Nie sztuka bowiem podpisywać kontrakty, sztuka je realizować” – stwierdził Tomasz Czechowicz, prezes JTT, dodając, że komputery A-brand innego niż IBM producenta trafią do sprzedaży najwcześniej w III kw. 1998 r. „Naszym zamierzeniem – stwierdził Tomasz Czechowicz – jest włączenie do oferty co najmniej dwóch linii komputerów A-brand”. Na pytanie, czy podpisanie umowy z HP wyłącznie na dystrybucję drukarek było wymuszone przez IBM, prezes JTT odpowiedział wymijająco. „Sądzę, że potrzeba nam czasu na wprowadzenie kolejnych komputerów do oferty” – powiedział Tomasz Czechowicz.


TOP 200