JTT Computer w drodze na giełdę

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki JJ Compute, firma ta zostanie przekształcona w spółkę akcyjną.

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki JJ Compute, firma ta zostanie przekształcona w spółkę akcyjną.

"Jest to pierwszy krok w kierunku wejścia na giełdę" - stwierdził prezes spółki Tomasz Czechowicz. Już teraz wiadomo jednak, że prospekt emisyjny JTT nie będzie wydany w tym roku. Zdaniem Tomasza Czechowicza nadanie firmie nowej formy prawnej wiąże się z możliwościami uzyskania taniego kapitału. " Jednak z wejściem na giełdę nie należy się spieszyć - dodał Czechowicz - gdyż kapitał pozyskany w ten sposób jest droższy niż np. kredyty bankowe". Dla JTT wejście na giełdę byłoby obecnie "prestiżową, acz pochopną decyzją" - stwierdził szef JTT.


TOP 200