JES po 100 USD od pracownika

Sun ujawnił ostatnio szczegóły swojej nowej strategii znanej jako projekt Orion, która wprowadza ciekawą formę licencjonowania oprogramowania JES (Java Enterprise System).

Firma podała też informacje o nowej strategii cenowej odnoszącej się do oprogramowania instalowanego na komputerach typu desktop. Ten projekt nosi nazwę Mad Hatter i ma przełamać, tak przynajmniej wierzy Sun, hegemonię Microsoftu.

Projekt Orion (któremu nadano teraz nazwę Enterprise System) przewiduje, że całe oprogramowanie użytkowe oferowane przez Sun będzie miało postać jednego spójnego pakietu, który będzie regularnie modyfikowany i udostępniany co trzy miesiące, i co najważniejsze, będzie sprzedawany z zastosowaniem nowej formy licencjonowania produktu. Rzecz polega na tym, że przedsiębiorstwo nie płaci za liczbę stanowisk, na których będzie instalowane oprogramowanie, ale cena zależy od liczby pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

W skład pakietu Java Enterprise System wchodzi cała gama produktów zaprojektowanych przez Sun, w tym takie elementy jak serwer aplikacyjny Sun ONE, serwer katalogów, serwer zarządzający portalem, oprogramowanie zarządzające klastrami, kalendarz i narzędzia do obsługi poczty e-mail. Opłata licencyjna za taki pakiet wynosi 100 USD rocznie za jednego pracownika zatrudnionego w przedsiębiorstwie. W ramach tej opłaty Sun oferuje pełne wsparcie techniczne produktu w tzw. godzinach biznesowych. Dopłacając kolejne 10 USD przedsiębiorstwo ma zapewnione wsparcie techniczne przez 24 godziny na dobę i przez wszystkie dni tygodnia.

Analitycy twierdzą, że dzięki nowej strategii klienci Suna będą mogli łatwiej i szybciej aktualizować aplikacje i cały system informatyczny. Sun opracowuje cały czas szczegółowy plan, który pozwoli co kwartał udostępniać klientom nowy pakiet zawierający wszystkie zaktualizowane programy. Wiadomo jednak, że w pierwszym pakiecie Java Enterprise System nie znajdą się takie elementy jak najnowsza edycja (high end) serwera aplikacyjnego i serwer metakatalogów. Programy te pojawią się dopiero w kolejnych wersjach pakietu.

Ważne jest to, że użytkownicy mogą dalej wybierać. Mogą kupować oprogramowanie zgodnie z maksymą "a la carte", decydując się tylko na interesujące ich elementy i na tradycyjny sposób licencjonowania, albo zdecydować się na projekt Orion. Wiadomo już, że Java Enterprise System będzie najpierw dostępny dla platformy Solaris/Sparc i Solaris/x86, a kolejna wersja będzie też wspierać platformę Linuksową.

Wspomniany wcześniej projekt Mad Hatter został przemianowany na Java Desktop System i pakiet został też wyceniony na 100 USD za jednego pracownika (na jeden rok). W skład pakietu wchodzi Linux, środowisko desktopowe GNOME, przeglądarka Mozilla, pakiet biurowy StarOffice i kilka innych narzędzi opartych na otwartym źródle.

Sun wychodzi jednocześnie z nową ofertą - Java Studio Enterprise. Jest to zestaw wybranych narzędzi dla projektantów, które kosztują 18,95 USD za rok za jedno stanowisko pracy. W pakiecie znajdują się takie elementy jak środowisko Sun ONE Studio i licencje „runtime” na wszystkie podstawowe serwery znajdujące się w ofercie Java Enterprise System.

Wydaje się, że nowa strategia Suna jest szczególnie atrakcyjna dla dużych przedsiębiorstw. Firma, która zdecyduje się kupić komplet oprogramowania - Java Enterprise System, Java Desktop System i Java Studio Enterprise – uzyskuje upust i zapłaci za wszystko 155 USD (za rok za jednego pracownika).

Sun pracuje już nad kolejnymi projektami, które będą dostępne dopiero w 2004 roku. Chodzi tu o projekt Java Mobility System (oprogramowanie dla komputerów przenośnych) i Java Card System (budowanie bezpiecznych systemów opartych na produktach linii Java Card).