JD Edwards EnterpriseOne 8.12 w wersji polskiej

Firma Oracle Polska ogłosiła dostępność polskiej wersji językowej pakietu aplikacji biznesowych JD Edwards EnterpriseOne 8.12. Oprócz nowych modułów, wersja 8.12 systemu zawiera elementy opracowane specjalnie dla przedsiębiorstw z branży spożywczej.

Jedną z nowości w wersji 8.12 jest moduł zarządzanie ofertami (Operational Sourcing), umożliwiający automatyzację procesów zbierania i wyboru ofert otrzymanych w wyniku zapytania ofertowego. Integracja z modułem zarządzania łańcuchem dostaw, umożliwia efektywne zarządzanie wszystkimi etapami współpracy z dostawcą: od decyzji o wyborze dostawcy aż do płatności.

Inne rozszerzenia, to: planowanie godzin pracy pracowników, rozbudowane funkcje zarządzania czasem i pracą i także funkcje samoobsługi w module zarządzania zasobami kadrowymi; możliwość ustalania kolejności wysyłki transportów w module zarządzania łańcuchem dostaw oraz rozszerzenie modułu zarządzania środkami trwałymi.

Zobacz również:

W wersji 8.12 zawarto moduły przeznaczone specjalnie dla producentów artykułów spożywczych. Trzy nowe moduły to Zarządzanie Procesem Mieszania, Zarządzanie Procesem Dojrzewania oraz Zarządzanie Płatnościami oraz Wycenami.