Istnieje szansa na to, że Avaya odrodzi się

Avaya ogłosiła zawarcie porozumienia dotyczącego wsparcia planu restrukturyzacji (ang. Plan Support Agreement — PSA) z właścicielami ponad 50% wierzytelności zaspokajanych w pierwszej kolejności, w tym niektórymi członkami powołanej ad hoc grupy wierzycieli uprzywilejowanych.

Na wstępie krótki rys historyczny. Avaya działa na rynku IT od 2000 roku. Wtedy to grupa pracowników opuściła firmę Lucent Technologies i założyła nowy podmiot: Avaya Inc. Po kilku latach, w 2007 roku, firma trafiła w prywatne ręce.

A teraz przypomnienie pozwalające zrozumieć, jak doszło go ogłoszenia planu naprawczego spółki. Z powodów kłopotów finansowych ogłosiła ona upadłość na początku tego roku. Jej zadłużeni sięgnęło wtedy bowiem kwoty 6 mld dol. Ogłoszenie upadłości miało doprowadzić do naprawy spółki.

Zobacz również:

Po jakimś czasie Avaya znalazła kupca na swój oddział produkujący rozwiązania sieciowe. Była to firma Extreme Networks, którą transakcja ta kosztowała 100 mln USD.

W myśl ostatnich uzgodnień spółka osiągnęła również porozumienie z amerykańską agencją Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC), które unieważnia zobowiązania spółki względem pracowników etatowych (Avaya Pension Plan for Salaried Employees — APPSE) i przeniesienie ich na PBGC.

Avaya przedłożyła uzupełniony plan postępowania naprawczego (zwany dalej „Uzupełnionym Planem”) oraz stosowne oświadczenie dla wierzycieli (ang. disclosure statement) odzwierciedlające warunki powyższych porozumień.

Wierzyciele którzy podpisali porozumienie Plan Support Agreement, posiadają łącznie ponad 50% wierzytelności spółki Avaya. Podmioty te zobowiązały się między innymi do wspierania transakcji związanych z restrukturyzacją Spółki przewidzianych w Uzupełnionym Planie, głosowania za Uzupełnionym Planem po otrzymaniu stosownego wezwania zgodnie z obowiązującym prawem oraz niepodejmowania żadnych działań, które byłyby niezgodne z porozumieniem PSA, bądź przewidzianymi w nim transakcjami.

Do najważniejszych postanowień Uzupełnionego Planu należą: zmniejszenie długu spółki Avaya o ponad 3 miliardy USD w porównaniu ze stanem przed przedłożeniem planu; ugoda i przeniesienie na PBGC zobowiązań spółki Avaya wynikających z planu emerytalnego APPSE; dalsze wypełnianie przez spółkę Avaya zobowiązań wynikających z planu emerytalnego APP (Avaya Pension Plan); oraz

podjęcie kroków umożliwiających wyjście z Chapter 11, jako spółka publiczna.

Spółka zwróci się o zatwierdzenie skorygowanego oświadczenia dla wierzycieli i porozumienia PSA podczas rozprawy przed sądem zaplanowanej na 23. sierpnia 2017 r.


TOP 200