Irlandczycy przyjeżdżają do Gdańska

Kainos, irlandzka firma konsultingowa, otwiera biuro w Polsce.

Kainos, irlandzka firma konsultingowa, otwiera biuro w Polsce.

Zdaniem kierownictwa, dostępność wykwalifikowanych pracowników była czynnikiem kluczowym wejścia na polski rynek. Polska filia Kainos jest czwartym oddziałem firmy, pierwszym poza Wyspami Brytyjskimi. Początkowo polski oddział ma zajmować się głównie obsługą i rozwojem pakietu usług głosowych SpeechStorm. Oprogramowanie zbudowane na platformie J2EE w modelu SaaS zostało wprowadzone na rynek w kwietniu br. Według przedstawicieli firmy, w przyszłości pracownicy gdańskiej filii Kainos mają pracować nad rozwojem i wsparciem innych projektów, głównie w technologii .Net i J2EE.

Gdańskie biuro firmy Kainos ma zostać otwarte w sierpniu. Na początku znajdzie w nim zatrudnienie siedem osób. W ciągu kolejnych 18 miesięcy liczba zatrudnionych ma przekroczyć 20 osób. Przedstawiciele Kainos zwracają uwagę na stały wzrost zapotrzebowania na świadczone usługi konsultingowe i związaną z tym konieczność zatrudnienia nowych osób. W ciągu ostatniego roku liczba zatrudnionych w centralach w Belfaście, Dublinie i Londynie wzrosła o 40% do ponad 220 osób.


TOP 200