Iridium za rok

We wrześniu 1998 roku ma zostać uruchomiony globalny system łączności satelitarnej - Iridium.

We wrześniu 1998 roku ma zostać uruchomiony globalny system łączności satelitarnej - Iridium.

Pod koniec sierpnia br. na orbicie znalazło się 22 z planowanych 66 satelitów mających zapewnić łączność w tworzonej przez Iridium sieci łączności satelitarnej. Przedstawiciele konsorcjum po raz pierwszy podali oficjalną datę uruchomienia systemu - wrzesień przyszłego roku. Poinformowano także o pomyślnym przeprowadzeniu pierwszych testów technicznych, m.in. przesyłanie przez satelitę wiadomości na pager oraz dokonania pierwszej rozmowy telefonicznej przy użyciu satelitów tej sieci.

Do tej pory cztery razy rakiety wynosiły satelity Iridium na orbitę. 7 września br. nastąpić ma kolejny start - rosyjska rakieta Proton wyniesie następnych siedem satelitów. W najbliższym czasie przedstawiciele Iridium zamierzają rozpocząć negocjacje z naziemnymi operatorami telekomunikacyjnymi w poszczególnych krajach europejskich. Europejska stacja przekaźnikowa, łącząca system Iridium z sieciami naziemnymi, ma zostać zbudowana w okolicach Rzymu przez włoskiego operatora telekomunikacyjnego STET wspólnie z niemieckimi firmami VEBA i RWE (poprzednio Vebacom).

Każdy z abonentów systemu Iridium otrzyma własny numer telefonu razem z numerem kierunkowym (+8816). Aparaty, produkowane przez firmy Motorola i Kyocera, mają być rozprowadzane dopiero po oficjalnym uruchomieniu sieci. W pierwszym okresie (przez dwa lata od rozpoczęcia działalności) można będzie jedynie prowadzić rozmowy telefoniczne. Natomiast po roku 2000 zakres usług zwiększy się także o przesyłanie faksów i danych komputerowych, jak również zawieszanie połączeń, telekonferencje, przekazywanie połączeń, pocztę głosową oraz możliwość przechowywania danych cyfrowych.

W Iridium 20,1% udziałów posiada amerykańska Motorola, a głównymi jej partnerami są: niemiecki RWE (10%), Korea Mobile Telecommunications (4,4%), Sprint (4,4%) oraz włoski STET (3,8%).

Największym konkurentem Iridium jest konsorcjum Globalstar, które także zapowiada rozpoczęcie działalności w przyszłym roku.


TOP 200