Iridium przedstawiło plan restrukturyzacji

Zagrożone bankructwem Iridium przestawiło plan restrukturyzacji przygotowany wspólnie z komisją nadzoru nad giełdą papierów wartościowych, zgodnie z którym jej dług zamieniono by na 45-proc. udział w firmie.

Zagrożone bankructwem Iridium przestawiło plan restrukturyzacji przygotowany wspólnie z komisją nadzoru nad giełdą papierów wartościowych, zgodnie z którym jej dług zamieniono by na 45-proc. udział w firmie.

Iridium zwraca się do posiadaczy jej papierów dłużnych o wartości 1,45 mld USD, aby w zamian za nie objęli 33% jej akcji. Motorola, której spółka winna jest 500 mln USD, miałaby uzyskać w ten sposób dodatkowe 12% akcji. Obecnie posiada ona 18-proc. udział w spółce. Banki, które pożyczyły Iridium 1,5 mld USD, zostały poproszone o przedłużenie terminu spłaty długu, a Motorola udzieliła gwarancji na spłatę połowy tej sumy.

Operator poinformował, że poszukuje dofinansowania w wysokości 500 mln USD ze strony obecnych inwestorów, jak również innych firm. Kontynuowane będą także spotkania przedstawicieli Iridium z posiadaczami papierów dłużnych oraz pozostałymi wierzycielami w celu uzyskania ich poparcia dla planu restrukturyzacji.