Inżynierowie w banku

Twórca systemu bankowego GryfBank, szczecińska firma HeuThes powstała w 1989 r. Korzenie tej spółki sięgają jednak nieco głębiej, bo 1986 r. Wtedy to nieformalna jeszcze grupa inżynierów programistów "HeuThes, The Software Group of Wojciech Grzybek" tworzyła oprogramowanie pracując w rozproszeniu. Jednak już wtedy produkty tej spółki autorów sygnowano jednolitym znakiem HeuThes.

Twórca systemu bankowego GryfBank, szczecińska firma powstała w 1989 r. Korzenie tej spółki sięgają jednak nieco głębiej, bo 1986 r. Wtedy to nieformalna jeszcze grupa inżynierów programistów "HeuThes, The Software Group of Wojciech Grzybek" tworzyła oprogramowanie pracując w rozproszeniu. Jednak już wtedy produkty tej spółki autorów sygnowano jednolitym znakiem HeuThes.

Doświadczenie ludzi z HeuThesa wywodzi się z oprogramowania inżynierskiego wykorzystywanego przez duże przedsiębiorstwa. Jednak gdy we wrześniu 1989 r. zarejestrowano HeuThesa jako spółkę, pod kierownictwem Wojciecha Grzybka (prezesa) skoncentrowano się na tworzeniu oprogramowania dla bankowości.

Początki

Pierwszym produktem HeuThesa przeznaczonym dla banków był program do obsługi rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR). W 1990 r. ROR został wdrożony w 43 oddziałach Pomorskiego Banku Kredytowego, w następnych latach ROR zainstalowano w kolejnych 60 oddziałach innych dużych banków komercyjnych.

ROR nie był jednak systemem kompleksowym. HeuThes intensywnie pracował nad rozwinięciem pełnego systemu oddziałowego przeznaczonego dla typowego banku komercyjnego. System taki powstał w 1992 r. pod nazwą GryfBank. Do lutego 1994 r. GryfBank wdrożono w 80 oddziałach dwóch polskich banków komercyjnych (PBKS Szczecin i BDK Lublin). Warto dodać, że gros instalacji stanowiło rozszerzenie instalacji modułu ROR.

Zasadicze moduły GryfBanku

GryfBank składa się z modułu głównego (księga główna, obsługa dysponencko-kasowa, zaplecze) oraz m.in. modułu kredytowego, skarbcowo-kasowego, obsługi czeków, raportów, analiz.

Szybko zmieniające się potrzeby banków doprowadziły do stworzenia modułów operacji zagranicznych Transfer (współpraca z pakietem IBM Merva obsługującym SWIFT) oraz POK (Punkt Obsługi Klienta) przeznaczonego dla biur maklerskich.

Brama komunikacyjna

We współpracy z dużymi klientami HeuThesa utworzono moduł bramy komunikacyjnej przeznaczony do operacji grupowego transferu płac (Baset), a także obsługi międzybankowych przesyłek rozliczeniowych i kurierskich: na dyskietce (format KIR Sybir) oraz elektronicznych (format KIR Elixir). Brama komunikacyjna obsługuje ponadto automatycznie operacje na kartach Polcard i Visa, a także wspomaga przenoszenie danych o zastrzeżeniach, bazie banków, rozliczaniu kont BRIR oraz rozliczeniach międzyoddziałowych.

Środowisko i narzędzia

Pakiet GryfBank (obecna wersja nosi numer 6.0) jest przeznaczony dla sieci lokalnej Novell NetWare. Został napisany "od podszewki" przez pracowników HeuThesa w języku Turbo Pascal. Do uruchomienia pakietu potrzebny jest dobry serwer, sieć NetWare 3.12, DOS i duży dysk stały serwera.

Pracownicy HeuThesa opracowali mnóstwo własnych procedur bibliotecznych, które uważają za znacznie wydajniejsze niż procedury dostarczane przez producenta kompilatora (Borland). Wśród tych procedur wymieniają własne biblioteki obiektów oraz stworzone przez siebie metody optymalizacji przetwarzania klient/serwer. Ta metodologia spółki jest pochodną doświadczeń HeuThesa m.in. z okresu, gdy była to jeszcze tylko nieformalna grupa współpracowników.

Raporty

Interesujący jest - opracowany również przez HeuThesa w Turbo Pascalu - własny kompilator zapytań SRC. Pozwala on szybko zdefiniować i dostarczyć bankowi nowe procedury, przydatne np. w przypadku tworzenia raportów nowego typu, bilansów itp. Składnia SRC przypomina nieco standard strukturalnego języka zapytań SQL. Programy SRC są tworzone i kompilowane przez HeuThesa na użytek banków.

Analizy

W miarę rozwoju zapotrzebowania banków na systemy informowania kierownictwa EIS (Executive Information Systems) HeuThes opracował zintegrowany z GryfBankiem moduł analiz. Program został utworzony za pomocą Microsoft Access 1.1 w środowisku . Pracuje na bazach danych zbieranych przez ważniejsze moduły podstawowe (moduł główny, skarbiec-kasa, Transfer). Pozwala na łatwy eksport wybranych przez użytkownika danych do arkuszy kalkulacyjnych. Wspomaga wszelkiego rodzaju analizy ekonomiczne, umożliwia ilustrację graficzną wyników.

On-line

Zawartość centralnej bazy oddziałowej systemu GryfBank jest zmieniana na bieżąco (on-line). Oznacza to, że w każdej chwili można niemal natychmiast wyliczyć salda na kontach oddziału, a nawet przeprowadzić cząstkowe bilanse.

W bankach nie zawsze tryb on-line jest uważany za pożądany sposób pracy. Bardzo trudno bowiem w tym trybie naprawić pomyłki, cofnąć je. GryfBank radzi sobie z tym poprzez funkcje automatycznego rejestrowania każdej wykonanej operacji oraz dzięki wbudowanym procedurom inteligentnego stornowania. To ostatnie oznacza, że storno jest on-line rozpisywane we właściwych proporcjach po wszystkich kontach, na które miała wpływ stornowana operacja.


TOP 200