Inżynierowie i pracodawcy - nowy sposób nawiązywania kontaktów

Postęp i upowszechnienie informatyki oraz telekomunikacji spowodowały wzrost zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowaną w tych dziedzinach kadrę inżynierską. Absolwenci szukają właściwych pracodawców, a ci drudzy odpowiednich pracowników.

Postęp i upowszechnienie informatyki oraz telekomunikacji spowodowały wzrost zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowaną w tych dziedzinach kadrę inżynierską. Absolwenci szukają właściwych pracodawców, a ci drudzy odpowiednich pracowników.

Jednym ze sposobów odnajdywania się pracodawców i pracowników są targi pracy, np. majowe Targi Pracy na Politechnice Warszawskiej. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Studentów BEST (Board of European Students of Technology).

Ubiegłoroczne targi zdaniem organizatorów były sukcesem. W tym roku 41 stoisk rozlokowanych w Głównej Auli Politechniki Warszawskiej odwiedziło 20 tys. studentów i absolwentów uczelni technicznych. Już przy wejściu do gmachu głównego PW ustawiono samochody FSO, Forda i Peugeota, aby w ten sposób zachęcić studentów do odwiedzenia stoisk tych firm. Organizatorzy opracowali katalog targów, zawierający krótkie charakterystyki firm biorących w nich udział. W katalogu firmy informowały o swoich potrzebach kadrowych i wymaganiach co do wykształcenia oraz umiejętności poszukiwanych pracowników. Przedstawiano też perspektywy dalszej kariery. Katalog ten zawierał również adresy i telefony działów rekrutacji pracowników w tych firmach, które pewnie przydadzą się studentom, gdy się trochę zastanowią. Zwiedzający mogli też wypełnić formularz traktowany jako oferta dla przyszłego pracodawcy. Dane zawarte w formularzu będą później wprowadzone do bazy danych

stowarzyszenia BEST.

Umiejętność obsługi komputera traktowana była przez większość przyszłych pracodawców jak znajomość sztuki pisania i czytania - po prostu oczywistość. Co innego informatycy, oni również mogli znaleźć coś dla siebie. Na przykład Siemens poszukiwał programisty dla środowiska Windows znającego jednocześnie systemy programowania baz danych. ABB Polska chciał zatrudnić administratora sieci Novell NetWare 4.X, który równocześnie potrafiłby pomóc pracownikom opanować obsługę aplikacji biurowych. Interesujące możliwości pracy przedstawiło Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne (WPG) w związku z tworzeniem i testowaniem systemów informacji geograficznej GIS. Pracując w WPG programiści będą mogli wykazać się szerokim zakresem wiedzy i umiejętności: od programowania w C++ do opracowywania narzędzi dla relacyjnych baz danych ORACLE. Apexim S.A. - dystrybutor najbardziej znanego w Polsce programu antywirusowego MKS_VIR Marka Sella - poszukiwał pracowników do prowadzonych przez siebie projektów integracji systemów, sprzedaży sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego.

"U nas ponad połowa pracowników to informatycy" - zachęcała do złożenia kwestionariusza przyszłych inżynierów renomowana firma doradcza Arthur Andersen Consulting. Będą się oni zajmować m.in. integracją systemów informatycznych, zarówno na poziomie dopasowywania niewspółdziałających ze sobą części sprzętu komputerowego, jak i różnych aplikacji, systemów operacyjnych, platform komputerowych oraz infrastruktur technologicznych. Działania te wiążą się z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć z dziedziny informatyki, takich jak architektura klient/serwer czy tzw. co-operative processing. Firma poszukuje najlepszych, oczywiście z biegłą znajomością języka angielskiego. Przyszli pracownicy Arthur Andersen Consulting niech jednak nie liczą na to, że po dyplomie nie będą musieli się niczego uczyć. Firma ta na szkolenie pracownika przeznacza średnio w ciągu roku 6 tys. USD.

Uczestniczące w targach firmy starały się przyciągnąć i związać ze sobą również studentów. Na przykład Hewlett-Packard zadeklarował możliwość zatrudnienia studenta drugiego, trzeciego roku informatyki. Wiele firm proponuje studentom praktyki wakacyjne, w trakcie których obie strony będą się mogły lepiej poznać. Natomiast Telekomunikacja Polska S.A. proponuje miesięczne praktyki w jednym ze swoich zakładów. Niektóre z nich przeznaczone są dla studentów wyższych lat dysponujących już pewną wiedzą. Trzymiesięczne praktyki oferowała przyszłym menedżerom firma Unilever, producent m.in. proszku Pollena 2000.

Przyszłych pracowników poza warunkami pracy interesowała możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. W szkolenia pracowników zdecydowane były inwestować firmy takie jak wspomniany już Arthur Andersen, Centertel, twórca sieci telefonii komórkowej oraz Thomson Polkolor, producent kineskopów dla potrzeb telewizji kolorowej. Niestety do szkoleń pracowników - zwłaszcza kosztownych - nie są przekonane niektóre firmy, a ich przedstawiciele wyrażali obawę, że pracownik po przeszkoleniu odejdzie do lepiej płatnej pracy. Firmy te przyjęły taki model kształcenia, według którego zatrudnieni będą się dokształcać we własnym zakresie.

W trakcie targów firmy zajmujące się rekrutacją pracowników prowadziły seminaria m.in. dotyczące technik aktywnego poszukiwania pracy.

Podsumowując należy przyznać, że Targi Pracy to impreza pożyteczna i zdecydowanie godna polecenia obu zainteresowanym stronom. Dzięki nim firmy mogą dotrzeć do wielu potencjalnych pracowników w krótkim czasie. Także studenci i absolwenci mogą porównać oferty wielu pracodawców oraz zorientować się, jakie są ich oczekiwania i propozycje w sposób bezpośredni oraz w jednym miejscu.


TOP 200