Inwestycje w trudnych czasach, czyli więcej za mniej

Mimo, że PKN Orlen nie zmniejszył wydatków na IT i przeprowadził wiele dużych projektów, poszczególni dostawcy mogą mieć wrażenie, że budżet informatyczny koncernu zmalał. To efekt zmian w podejściu do inwestycji nowego kierownictwa Biura Informatyki.

Obecna wizja funkcjonowania obszaru informatyki nastawiona jest na efektywność i optymalizację z perspektywy całej Grupy Kapitałowej. Nowa strategia zakłada wprowadzenie federacyjnego modelu zarządzania. W spółkach zasadniczo pozostaje niezależność, ale kwestie budżetowe i projektowe koordynowane są na poziomie koncernu.

Marek Frąckiewicz, Dyrektor Biura Informatyki w PKN Orlen

W odpowiedzi na pytanie, czy w tym roku budżet na IT w PKN Orlen miał charakter kryzysowy, Marek Frąckiewicz - od roku zasiadający na fotelu Dyrektora Biura w płockim koncernie - odpowiada, że nie. "Choć na pewno mijający rok był trudny budżetowo. Na żaden, istotny biznesowo projekt funduszy jednak nie zabrakło. Dużo efektywniej wykorzystujemy dostępne środki. Zrealizowaliśmy też wiele projektów, których - w przeciwnym razie - może byśmy nie przeprowadzili" - dodaje. Marek Frąckiewicz - podobnie, jak Piotr Zakrzewski, dyrektor Działu Infrastruktury w Biurze Informatyki - do Płocka przyszedł z firmy Vattenfall. "Po latach pracy w zagranicznych korporacjach chcieliśmy przekazać naszą wiedzę i doświadczenia do największej polskiej spółki"- przyznają obaj.

Nowy sposób zarządzania

Ostatni rok to czas wytężonej pracy i negocjacji z dostawcami. Biuro Informatyki w PKN Orlen przejęło koordynację projektów we wszystkich spółkach Grupy. Grupa Kapitałowa PKN Orlen to ponad 100 spółek działających w Polsce, Czechach, Niemczech i na Litwie. Dzięki tej skali ma znacznie lepszą pozycję do negocjacji. "Wiemy, co chcemy zrobić. Pozycjonujemy siebie jako integratora, a na zewnątrz kupujemy jedynie specjalistyczną wiedzę" - mówi Marek Frąckiewicz.

Tuż po przyjściu do PKN Orlen, Marek Frąckiewicz zmienił organizację Biura Informatyki. "Obecna wizja funkcjonowania obszaru informatyki nastawiona jest na efektywność i optymalizację z perspektywy całej Grupy Kapitałowej. Nowa strategia zakłada wprowadzenie federacyjnego modelu zarządzania. W spółkach zasadniczo pozostaje niezależność, ale kwestie budżetowe i projektowe koordynowane są na poziomie koncernu. Niewiele przedsiębiorstw stosuje ten model, gdyż jest on trudny do wprowadzenia, wymaga dużej dojrzałości organizacji, ale też prowadzi do najlepszych efektów"- mówi. Biuro Informatyki PKN Orlen nadzoruje tylko duże, strategiczne projekty, np. te związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym, korporacyjną , czy też największe wdrożenia aplikacji. Jednocześnie dokonano centralizacji zakupów i standaryzacji wykorzystywanych rozwiązań, aby móc negocjować lepsze warunki. Biuro nadzoruje też całość ponoszonych nakładów.


TOP 200