Inwestycje w technologie cyfrowe priorytetem dla CFO

Niemal 85% liderów branży usług finansowych i użytkowników systemów ERP twierdzi, że modernizacja operacji finansowych jest niezbędna do konkurowania na rynkach globalnych – wynika z badania IDC przeprowadzonego dla Oracle.

Inwestycje w technologie cyfrowe priorytetem dla CFO

Fot. Essow/Pexels

W raporcie IDC „Business Brief, Road Map to Driving Finance Transformation in the Office of the CFO” czytamy, że 84,5% respondentów uważa, iż modernizacja operacji finansowych będzie niezbędnym elementem do konkurowania na rynkach lokalnych, regionalnych i globalnych. Kolejne 77,8% liderów uważa, że systemy finansowe w ich organizacji muszą się zmienić, a ponad 75% stwierdziło, że już inwestuje w modernizację finansów.

"Wyniki badań IDC wykazały, że zdecydowana większość instytucji finansowych chce mieć dostęp do zintegrowanych systemów wspomagających ich działalność i możliwość operowania na danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego" - powiedział Jason Wynne, wiceprezes ds. ryzyka i finansów w Oracle Financial Services. "Aby naprawdę zmodernizować operacje finansowe, dyrektorzy finansowi i informatycy będą musieli traktować transformację cyfrową jako cykl życiowy, a nie jednorazowy bilet do miejsca docelowego. Muszą już teraz dokonać inwestycji w technologie, które wykorzystują najnowsze innowacje i umożliwiają efektywne wykorzystanie danych ich organizacji".

Zobacz również:

  • Do usługi MySQL HeatWave wkroczyła technologia ML
  • Gartner: w 2023 podaż smartfonów i komputerów PC będzie mniejsza
  • Jak firmy podejmują decyzję w kwestiach bezpieczeństwa?

Badanie potwierdza, że działy finansowe wymagają dziś bardziej zaawansowanych i innowacyjnych technologii, ale rynek również odzwierciedla tę potrzebę. Światowy rynek aplikacji finansowych osiągnął 37,5 mld USD w 2021 r., a inwestycje są stymulowane przede wszystkim przez adaptację chmury, w celu uzyskania bardziej wydajnych i skutecznych procesów zarządzania finansami. Technologie takie jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i automatyzacja mogą zapewnić elastyczność, oszczędność kosztów i strategiczny wgląd w działalność organizacji.

Respondenci wymieniają również kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) jako czynniki skłaniające działy finansowe do sprawowania bardziej strategicznej roli w organizacji. Ponadto inwestorzy wywierają coraz większą presję na organizacje, aby uwzględniały czynniki ESG w swoich działaniach. Transformacja finansowa może pomóc w poprawieniu widoczności działań ESG w organizacji i przyspieszyć raportowanie, które jest konieczne dla spełnienia wymagań dotyczących zgodności z przepisami i przekazywania aktualnych informacji o działaniach związanych z ESG.

Ponad połowa (56%) respondentów stwierdziła, że musi pilnie zmniejszyć koszty zbierania, korygowania i uzgadniania bieżących danych. Kolejne 44% liderów finansowych stwierdziło, że widzi znaczne możliwości poprawy sposobu zarządzania danymi finansowymi, a 38,2% wymieniło niespójne dane jako barierę dla poprawy działalności biznesowej.

Instytucje finansowe ujawniły, że są skłonne inwestować w automatyzację i uczenie maszynowe w celu usprawnienia kluczowych procesów finansowych. Zdecydowana większość (81%) liderów finansowych stwierdziła, że byłaby skłonna zapłacić więcej za architekturę cloud-native, obejmującą mikroserwisy i kontenery. Technologia ta ułatwia przenoszenie danych między dostawcami chmury, wdrażanie usług tworzonych na różnych platformach, a także unikanie przestojów. Modernizując finanse do architektury chmurowej, instytucje finansowe mogą drastycznie obniżyć całkowity koszt operacji i zwiększyć elastyczność, aby sprostać nowym wymaganiom rynku.

"W miarę jak instytucje finansowe odbudowują swoją działalność po pandemii, nadal poszukują aplikacji opartych na chmurze, które mogą mieć transformacyjny wpływ na ich wynik finansowy", powiedział Kevin Permenter, dyrektor ds. badań w dziale aplikacji finansowych IDC. "Dyrektorzy finansowi i ich zespoły będą musieli bardziej stymulować modernizację finansów w swoich organizacjach, aby sprostać zmianom makroekonomicznym, które kształtują tę dynamiczną branżę".

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200