Inwestycje w technologie

Prezes Intela Craig Barrett zapowiedział rozpoczęcie nowej strategii, polegającej na inwestycjach kapitałowych w firmy oferujące nowe rozwiązania.

Prezes Intela Craig Barrett zapowiedział rozpoczęcie nowej strategii, polegającej na inwestycjach kapitałowych w firmy oferujące nowe rozwiązania.

Polska była jednym z pięciu europejskich i jedynym krajem w Europie Środkowej, który odwiedził podczas swojej podróży Craig Barrett, prezes Intela. Jest to, jego zdaniem, patrząc z perspektywy pięciu lat działalności w Polsce, najszybciej rozwijający się rynek w tym regionie. Nie chciał on jednak wypowiadać się na temat ewentualnych planów budowy w Polsce fabryki procesorów, mimo że kiedyś, jako ewentualne miejsce jej powstania wymieniano Krakowski Park Technologiczny.

Polski oddział Intela zacznie jednak już wkrótce rozglądać się za lokalnymi firmami komputerowymi, które producent ten mógłby wesprzeć kapitałowo. Stanowi to część nowej jego strategii, polegającej na inwestowaniu w firmy oferujące nowatorskie rozwiązania i technologie, takie jak kompresja wideo umożliwiająca transmisję obrazu przez Internet. Jak do tej pory większość inwestycji tego typu miała miejsce w Stanach Zjednoczonych. Obecnie ponad połowa ich ma dotyczyć spółek działających na innych rynkach niż amerykański. Być może jest to plan dywersyfikacji działalności Intela, w którego przychodach 80-90% stanowią wpływy ze sprzedaży procesorów.

Elektroniczny biznes

Craig Barrett, podczas wizyty w Warszawie, przedstawił również kierunki działania firmy na najbliższą przyszłość. Obecnie najważniejszą częścią rynku informatycznego dla Intela są technologie przeznaczone dla handlu i usług świadczonych za pośrednictwem Internetu. Podstawą sukcesu jego rozwoju mają być systemy szyfrowania informacji. "Niekorzystnym zjawiskiem są stosowane przez rządy wielu państw, w tym Stanów Zjednoczonych, restrykcje dotyczące wykorzystania tych technik. Tracą na tym użytkownicy, informatycy i państwo. Powoduje to ograniczenia w stosowaniu i rozwoju handlu elektronicznego" - stwierdza prezes Intela.

Drugim sposobem wsparcia rozwoju handlu w Internecie ma być rozwój rozwiązań mających przyczynić się do budowy tanich serwerów i wysokiej klasy komputerów PC, przeznaczonych do pracy w Internecie i wykorzystywanych do prowadzenia biznesu w zamkniętych sieciach LAN.

Małe Pentium

Innym zadaniem Intela, jeszcze na ten rok, ma być wprowadzenie segmentacji procesorów dla różnych części rynku komputerowego. Produkty podzielone są na grupy przeznaczone dla serwerów i stacji roboczych, komputerów PC czy notebooków. Obecnie powstał dział zajmujący się rozwojem układów dla małych komputerów naręcznych (handheld).

Większość z tych kategorii korzysta z tego samego typu procesorów, w przyszłości będą one uzupełniane o nowe rozwiązania, opracowywane specjalnie dla każdej z nich. Ponadto, w połowie przyszłego roku, rozpocznie się produkcja układów przy wykorzystaniu technologii 0,18 mm, mającej w III kwartale 2000 r. w pełni zastąpić wchodzącą obecnie (w miejsce 0,35 mm) technologię 0,25 mm.