Inwestycje w RADIO-NET

Motorola nabyła 38% udziałów Uni-Net

Motorola nabyła 38% udziałów Uni-Net

Motorola powiększyła grono udziałowców Uni-Net, firmy będącej wspólnie z Telekomunikacją Polską S.A. operatorem ogólnopolskiej radiotelefonicznej sieci trankingowej RADIO-Net. Dotychczas udziałowcami Uni-Net był RP Telekom i prywatni polscy inwestorzy. Motorola i RP Telekom planują zainwestowanie ponad 5 mln USD w dalszy rozwój radiotelefonicznej sieci trankingowej, obejmującej rejony wokół 20 dużych miast Polski.

System RADIO-Net zapewnia łączność radiową w promieniu 30-50 km w Warszawie, Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, Gdyni, Bydgoszczy, Toruniu, Olsztynie, Katowicach, Krakowie, Tarnowie, Rzeszowie, Kielcach, Radomiu, Łodzi, Poznaniu, Zielonej górze, Wrocławiu, Opolu i Częstochowie. RADIO-Net może obsługiwać do 12 tys. użytkowników, w zasięgu systemu mieszka 45% ludności Polski.

Sieć RADIO-Net działa zgodnie z międzynarodowym standardem trankingowym MPT1327/1343, na zasadzie automatycznego, komputerowego rozdziału wspólnej puli kanałów między dużą liczbę uczestników.

Połączenia w sieci trankingowej są znacznie tańsze od telefonii komórkowej (ale mają pewne ograniczenia) i nie zależą od liczby połączeń. Obecnie miesięczna opłata w sieci RADIO-Net za jeden radiotelefon wynosi 75 zł. W przyszłości Uni-Net planuje rozszerzyć swoje usługi o radiową, pakietową transmisję danych. Zasady łączności trankingowej omówiliśmy w Computerworld nr 46 z 12 grudnia 94 r.


TOP 200