Inwestycje Grupy 2Si w KSSE

12 października 2001 spółki zależne z Grupy 2Si podpisały z Zarządem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) umowę, dotyczącą zakupu gruntu na terenie podstrefy tyskiej.

12 października 2001 spółki zależne z Grupy 2Si podpisały z Zarządem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) umowę, dotyczącą zakupu gruntu na terenie podstrefy tyskiej.

Podpisanie tej umowy jest ważnym krokiem w kierunku rozpoczęcia inwestycji w tzw. Technoparku. Umowa jest elementem realizacji projektu o nzwie Autostrada firm nowych technologii, której pomysłodawcą jest Jerzy Szymura, prezes 2Si SA.

Zobacz również:

  • Ericsson i Samsung kończą spory dotyczące licencji
  • Przenoszenie aplikacji SAP do chmury Google będzie łatwiejsze

W grudniu 2000 r. trzy spółki informatyczne (dwie zależne spółki 2Si: 2Si Software & Serwis, Dot.Serwis oraz MiCOMP Software) uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie KSSE. Spółki te zadeklarowały łączne nakłady inwestycyjne w wysokości 4,6 mln zł oraz zatrudnienie 300 osób.

Więcej informacji na stronie www.2si.com.pl.


TOP 200