Inwestycja w przyszłość

W związku z tym, że w artykule Inwestycja w przyszłość, opublikowanym w Raporcie Specjalnym Informatyka w mieście w styczniu 2005 r., autor, p. Grzegorz Fiuk, porusza m.in. kwestię realizacji programu e-VITA w gminie Białogard, pragnę wyjaśnić, iż:

W związku z tym, że w artykule Inwestycja w przyszłość, opublikowanym w Raporcie Specjalnym Informatyka w mieście w styczniu 2005 r., autor, p. Grzegorz Fiuk, porusza m.in. kwestię realizacji programu e-VITA w gminie Białogard, pragnę wyjaśnić, iż:

Nie jest prawdą, jak wspomina p. Grzegorz Fiuk w artykule Inwestycja w przyszłość, że grant w ramach programu e-VITA, realizowanego wspólnie przez Fundację Wspomagania Wsi, Cisco Systems i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, nie wystarczy na realizację planowanego wdrożenia w gminie Białogard. Program realizowany jest w 6. gminach. Zgodnie z założeniami w jednej z gmin, w Stoszowicach, realizowane jest pełne wdrożenie infrastruktury internetowej. W pięciu pozostałych gminach, w tym w gminie Białogard, wdrażane są elementy infrastruktury. Informację na ten temat zawiera prezentowany od początku programu jego opis. W celu ułatwienia gminom pozyskiwania funduszy na dalsze działania związane z rozwojem IT, koncepcje wdrożenia przygotowane zostały przez integratora w szerszym zakresie. Planowane jest też dodatkowe, finansowe wsparcie kontynuowanych działań. Pełny opis programu dostępny jest na stroniehttp://www.witrynawiejska.org.pl .

Łącze wyrazy szacunku Klara Małecka Koordynator Programu "Wieś aktywna. Budowanie społeczeństwa informacyjnego e-VITA"


TOP 200