Inwestycja w miasto

Bazy danych, które stworzono dzięki funduszom podatników, tym podatnikom powinny służyć - to motto zielonogórskich informatyków samorządowych.

Bazy danych, które stworzono dzięki funduszom podatników, tym podatnikom powinny służyć - to motto zielonogórskich informatyków samorządowych.

Urząd Miejski w Zielonej Górze

Zygmunt Listowski - prezydent miasta

Witold Kazimierczak - kierownik Ośrodka Informatyki

Liczba mieszkańców - 120 tys.

Liczba pracowników - 340

Liczba pracowników działu IT - 7

Witold Kazimierczak - kierownik Ośrodka Informatyki

Witold Kazimierczak - kierownik Ośrodka Informatyki

W prawie 120 tys. mieście, w którym, mimo że każdy zna je jak własną kieszeń, w sytuacjach wymagających podejmowania błyskawicznych decyzji nieocenioną rolę odgrywa System Informacji Przestrzennej. Pewnego dnia Centrum Zarządzania Kryzysowego, podległe zielonogórskiej Straży Pożarnej, musiało obsłużyć 60 zgłoszeń, w ciągu trzech godzin, mieszkańców domów podtopionych w czasie ulewy. "Dzięki mapie cyfrowej udostępnionej przez Urząd Miejski w Zielonej Górze i stosownej aplikacji z danymi aktualizowanymi na bieżąco wiedzieliśmy jak najkrótszą drogą dojechać na miejsce zdarzenia i jak najlepiej skoordynować akcję ratunkową" - podkreśla młodszy brygadier Waldemar Michałowski, komendant Komendy Miejskiej Straży Pożarnej.

Bez GIS jak bez ręki

"To rezultat wieloletnich inwestycji w system informatyczny integrujący ewidencję gruntów i nieruchomości z mapą cyfrową oraz bazami zintegrowanego systemu zarządzania miastem RATUSZ (obecnie Otago nazywanego tak od nazwy firmy)" - mówi Witold Kazimierczak, kierownik Ośrodka Informatyki w Urzędzie Miejskim. Zielona Góra chlubi się, że katastrem wielozadaniowym objęto całe miasto.

Łączy on część graficzną, tzw. geometrię, edytowaną w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno--Kartograficznej w Wydziale Geodezji w oprogramowaniu ARC/INFO, z częścią opisową ewidencji gruntów prowadzoną w innej komórce Wydziału Geodezji w bazie Oracle. Założona i aktualizowana na bieżąco baza adresowa pozwala na jednoznaczną lokalizację przestrzenną wszystkich informacji mających adres. Warstwa adresowa Zielonej Góry została wykonana jako pierwsza warstwa GIS za pomocą aplikacji GeoAdres firmy Hanslik Laboratorium Oprogramowania. Obecnie obejmuje ona swoim zasięgiem zagadnienia związane z szeroko rozumianym katastrem, obsługą Ośrodka Dokumentacji Kartograficznej i Zakładu Uzgadniania Dokumentacji czy też prowadzeniem prac geodezyjnych.

Następnym krokiem będzie uruchomienie usług webserwisu na podstawie ArcIMS oraz udostępnienie mapy cyfrowej miejskim wodociągom i innym firmom branżowym - energetyce, ciepłownictwu, telekomunikacji.

Standardów jak na lekarstwo

Dalszy rozwój GIS w Zielonej Górze jest jednak uzależniony od zmiany lokalnego układu odniesienia na obecnie obowiązujący układ 2000 (układ - sposób kartograficznego obrazowania). "Czkawką odbija się na nas działanie sprzed kilkudziesięciu lat bez standardów. Wówczas Zielona Góra przyjęła własny układ, podczas gdy inne miasta zdecydowały się na układ 1965" - wyjaśnia Witold Kazimierczak. - "Kiedy przy budowie systemu IACS zażądano od nas danych katastralnych, okazało się, że jako standard rozpowszechnił się układ 2000. Żeby nasz zasób geodezyjny dopasować do tego standardu, musimy najpierw przekształcić lokalny układ odniesień na układ 1965 i dopiero potem na układ 2000. Inaczej się nie da". Chodzi wszak o dodatkowe koszty, które miasto będzie musiało ponieść.

Jednak Witold Kazimierczak najbardziej obawia się wdrożeń nowych centralnych systemów, które mogą skutecznie osłabić integralność zasobów informatycznych miasta. "Nasi szanowni ustawodawcy swoimi nie do końca przemyślanymi decyzjami mogą spowodować całkowite pozbawienie sensu inwestowanie w systemy zintegrowane" - podsumowuje.

Wykorzystywane rozwiązania

Zintegrowany system zarządzania miastem Otago firmy Otago wykorzystujący bazę danych Oracle na platfomie Sun Solaris; rozwiązania GIS - narzędzia ESRI i aplikacje Hanslik Laboratorium Oprogramowania - Microsoft Windows 2000; sieć oparta na rozwiązaniach Cisco; specjalizowane aplikacje oraz serwery plików na platformie Novell NetWare 3 i 5.


TOP 200