Inwestycja w geodezję

Geomar - spółka zależna od ComputerLandu - przejęła ponad 52% udziałów w firmie KPG. Wartość transakcji wyniosła 750 tys. zł. Jednocześnie w umowie zawarto klauzulę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego KPG. W wyniku tego udział Geomaru w tej spółce zwiększy się do prawie 82%. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach pożyczki od ComputerLandu.

Geomar - spółka zależna od ComputerLandu - przejęła ponad 52% udziałów w firmie KPG. Wartość transakcji wyniosła 750 tys. zł. Jednocześnie w umowie zawarto klauzulę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego KPG. W wyniku tego udział Geomaru w tej spółce zwiększy się do prawie 82%. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach pożyczki od ComputerLandu.

Spółka Geomar świadczy usługi związane z systemami informacji przestrzennej GIS, m.in. dla administracji państwowej i zakładów energetycznych. Działalność spółki związana jest także z geodezją i kartografią, fotogrametrią oraz usługami opracowywania map numerycznych. Z kolei KPG jest jedną z większych firm geodezyjnych działających na rynku polskim. Spółka ta opracowała autorski system, zapewniający tworzenie i prowadzenie graficznej oraz opisowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków, oparty na bazie danych Oracle.


TOP 200