Inwestorzy zagraniczni są optymistami

Piąta edycja sondażu Barometru Klimatu Inwestycyjnego w Polsce, przeprowadzonego przez Synovate na zlecenie Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej (BPCC) przynosi najwyższe historycznie notowanie wskaźnika.

Indeks Otoczenia Biznesowego (BE INDEX) monitoruje nastroje inwestorów zagranicznych odnośnie warunków inwestycyjnych w Polsce w perspektywie najbliższych 6 miesięcy. Ocena wystawiana jest w skali 1-200 (100 oznacza wynik neutralny).

W obecnej, piątej już fali badania, Indeks Otoczenia Biznesowego (BE INDEX) odnotował 125,14 punktu. To najwyższe notowanie wskaźnika od początku istnienia wskaźnika, od marca 2003 roku. Pozytywne oceny dawali obecnie szczególnie zagraniczni inwestorzy w małych firmach oraz tych aktywni w sektorze przemysłu i handlu.

Zagraniczni inwestorzy zdecydowanie gorzej oceniali rząd. Wynik Indeksu Działalności Rządu, GP INDEX, wynosi zaledwie 68,57. Dla porównania w IV. kwartale ub. roku był on o ponad 10 punktów wyższy i wynosił 79,71. Po raz kolejny zdecydowanie najgorzej działalność rządu ocenili przedstawiciele zarządów średnich przedsiębiorstw.

84% respondentów twierdzi, że biurokracja jest czynnikiem postrzeganym jako "bardzo" lub "wyjątkowo" utrudniającym rozwój przedsiębiorczości w naszym kraju. Korupcję oraz słabo rozwiniętą infrastrukturę jako czynniki "bardzo" lub "wyjątkowo" utrudniające rozwój biznesu w Polsce wskazało odpowiednio: 61% i 54% badanych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200