Intuicja w zarządzaniu

Wiedza pochodząca z intuicji przychodzi do nas spontanicznie i bezpośrednio. Niektórzy zaprzyjaźnili się ze swoją intuicją, inni ją odrzucają, twierdząc, że jest nieracjonalna.

Wiedza pochodząca z intuicji przychodzi do nas spontanicznie i bezpośrednio. Niektórzy zaprzyjaźnili się ze swoją intuicją, inni ją odrzucają, twierdząc, że jest nieracjonalna.

Słowo "intuicja" pochodzi z łacińskiego intueri (spoglądać w...) i jest pojęciem z zakresu psychologii, które określa proces natychmiastowego zrozumienia lub percepcji faktu, bytu albo relacji pomiędzy dwoma zjawiskami lub rezultatami. Intuicja jest sposobem pozyskiwania wiedzy. Wiele rozczarowań związanych z intuicją wynika z tego, że czasami dodajemy do głosu płynącego z wnętrza racjonalne elementy, co w sumie prowadzi nas na manowce.

Zobacz również:

Każdy człowiek ma własny, specyficzny rodzaj intuicji. Aby lepiej z niej korzystać, trzeba poznać swój "styl intuicji". Można go poznać, przypominając sobie, w jakich okolicznościach dotarł do nas głos intuicji ostatnim razem, gdy go słyszeliśmy. Oto przykłady takich podpowiedzi biegnących od intuicji:

 • "Nagle przed moimi oczami pojawił się ogromny/straszny/jasny obraz".

 • "Poczułem mrowienie w żołądku".

 • 8 "Coś mi podpowiadało, że...".

 • 8 "Coś mnie ciągnęło w pewnym kierunku".

Aby pozwolić działać naszej intuicji, powinniśmy być otwarci na nowe myśli. Przeciwieństwem otwartości jest dogmatyzm, rozumiany jako skłonność do przedwczesnego udzielenia "jedynie słusznej" odpowiedzi i upodobanie do zdecydowanych, radykalnych sądów. Bardzo bliska dogmatyzmowi jest cecha, którą można nazwać brakiem tolerancji na informacje wzajemnie sprzeczne, niejasne, wieloznaczne lub niepełne. Osoba, której brak tego rodzaju tolerancji, wykazuje skłonność do poszukiwania za wszelką cenę jakiejkolwiek definicji sytuacji problemowej, ponieważ nie lubi sytuacji otwartych i problemów nierozwiązanych. Postawa nietolerancji wobec dwuznaczności nie sprzyja aktywności twórczej, prowadzi bowiem do impulsywnego "gaszenia pożaru" zamiast do przemyślanego i wytrwałego poszukiwania najlepszej odpowiedzi.

Dla lepszej komunikacji z własną intuicją

Jeśli czujemy się uzależnieni psychicznie od innej osoby, nasza intuicja będzie stłumiona.

Niezależność przejawia się przede wszystkim w postawie nonkonformistycznej i nieuleganiu naciskowi. W słynnym eksperymencie Solomona Ascha okazało się, że około 75% uczestników ulega naciskowi społecznemu, twierdząc - wbrew oczywistości - że równe odcinki nie są równe albo że odcinki nierówne są identyczne. Jeśli mamy niskie mniemanie o sobie, jesteśmy skłonni do lekceważenia własnego głosu intuicji. Podwyższona samoocena może więc wspomagać naszą intuicję.

Aby polepszyć komunikację ze swoją wewnętrzną intuicją, można stosować następujące ćwiczenia wzmacniające komunikację:

1. Zauważ moment, gdy czujesz, że intuicja coś ci podpowiada. W tym momencie obejmij mocno swoje dłonie, jedna w drugą. Zgodnie z zasadami programowania neurolingwistycznego po kilku takich ćwiczeniach twój mózg będzie reagował na ściśnięcie dłoni i będzie się odzywać twoja intuicja.

2. Naucz się swoich własnych intuicyjnych odruchów, np. zauważ, czy twoje oczy kierują się w jakimś określonym kierunku, gdy słyszysz swoją intuicję?

3. Nie zwalczaj w sobie postaw, w których jesteś rozluźniony i "nieracjonalny".

4. Gdy przychodzi ci do głowy nietypowy lub dziwny pomysł, zapisz go lub narysuj.

5. Zmuszaj mózg do wysiłku w różnych życiowych sytuacjach: zadaj sobie pytanie, jak ma na imię kasjerka w supermarkecie, zanim zobaczysz jej imię na plakietce, kto do ciebie dzwoni, gdy słyszysz telefon, przestań patrzeć w ekran telewizora i spróbuj zgadnąć, jak są ubrane postacie na ekranie itp.

6. L. Robinson ("Intuitive Consulting and Communication") zaleca, aby prowadzić osobisty "pamiętnik zbiegów okoliczności" w swoim życiu. Dzięki temu twój umysł skupi uwagę na zbiegach okoliczności i jeśli tak się stanie, to będziesz ich więcej doświadczał w życiu.

7. Niektórzy uważają, ze regularna modlitwa pomaga lepiej zrozumieć siebie, swoje wewnętrzne potrzeby. W. MacDonald z Uniwersytetu Stanowego w Ohio dowiódł, że ludzie, którzy regularnie się modlą, częściej doznają telepatycznych doznań.

Dbaj o swoje ciało: dotleniaj mózg, uprawiaj jogging. Brak czasu nie jest żadną wymówką, po godzinie wysiłku fizycznego twój mózg nadrobi z nawiązką "stracony czas". Inwestycja w ciało zawsze jest bardzo rentowna, zarówno pod względem finansowym, jak i emocjonalnym.

Ponieważ głos intuicji zapamiętywany jest w pamięci krótkookresowej, musimy się liczyć z koniecznością zapisywania tego, co podpowiada nam intuicja. Głos intuicji przepływa do nas przez "filtry" kulturowe, które zniekształcają jego brzmienie.

Do każdego z nas codziennie trafiają setki tysięcy informacji z otoczenia. Większość z tych informacji przetwarzamy w sposób nieświadomy. Niektórzy ludzie korzystają przede wszystkim z sygnałów dochodzących do nich za pomocą pięciu podstawowych zmysłów. Inni ludzie polegają na szóstym zmyśle - intuicji... Czy polegasz bardziej na intuicji, czy na racjonalnych faktach? Czy zwykle przywiązujesz większą uwagę do faktów i szczegółów, czy też raczej wolisz poszukiwać połączeń i ukrytych znaczeń?

Osiem sposobów wzmocnienia intuicji (L. Robinson):

1. Co mówi intuicja? Zbyt często bagatelizujemy słowa, które podpowiada nam intuicja. Należy się w nie wsłuchać.

2. Jak twoja intuicja komunikuje się z tobą? Każdy z nas posiada pewien kanał komunikacji, którym otrzymujemy sygnały od intuicji. Mogą to być odczucia, obrazy, reakcje ciała (np. żołądka) lub myśli. Gdy podejmujesz decyzję, zwracaj uwagę na wszystkie sygnały.

3. Poproś swoją intuicję o pomoc. Wielu ludzi sądzi, że intuicja pojawia się zawsze. Nie jest to prawda. Głosy intuicji możemy łatwo zagłuszyć na własną prośbę. Aby usłyszeć, co podpowiada intuicja, zadaj sobie pytania: "Co mam robić w tej sytuacji?", "Czego więcej powinienem się dowiedzieć?". Nie zapomnij, że odpowiedzi na te pytania mogą pochodzić z wielu źródeł (patrz pkt 2).

4. Wykorzystaj informacje, które otrzymujesz od intuicji. Rozwijając swoją intuicję, uczysz się nowej umiejętności. Im więcej ćwiczysz, tym stajesz się lepszy. Najlepiej rozpocząć ćwiczenia w sytuacjach obarczonych niewielkim ryzykiem. Pomoże ci to rozwinąć swoje "mięśnie intuicji".

5. Nie wszystko można zrozumieć natychmiast. Poproś intuicję o wyjaśnienie. Można ją otrzymać na przykład w czasie snu. Bądź cierpliwy. Odpowiedź nadejdzie, ale nie zawsze natychmiast.

6. Naucz się robić małe kroki. Wielu z nas obawia się wielkich zmian w życiu. Boimy się popełnienia błędu, którego później będziemy żałować. Dlatego proces dochodzenia do wielkich zmian lepiej rozłożyć na mniejsze etapy. Odkryjesz wtedy, że podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze, strach przed zmianą ustąpi.

7. Zapisuj to, co podpowiada ci intuicja. Za każdym razem, gdy podejmujesz trudną decyzję, zapisz to w swoim osobistym dzienniku i wracaj do niego czasami po to, aby sprawdzać, jakie decyzje podejmowałeś i jakie były ich skutki. Zawsze zapisuj, co mówiła ci intuicja, jakie miałeś odczucia, jakie pojawiły się wcześniej obrazy w twoim umyśle. Czy pojawił się głos wewnętrzny?

8. Nie zapomnij korzystać ze swojej lewej półkuli. Nie ma powodów, aby twoja intuicja konkurowała z lewopółkulowym myśleniem. Przeanalizuj fakty.

12 grzechów głównych intuicji
 • konstruowanie wspomnień - pod wpływem naszych obecnych nastrojów i fałszywych informacji możemy tworzyć fałszywe wspomnienia i przedstawiać wątpliwe twierdzenia

 • fałszywe rozumienie własnego umysłu - częstokroć nie wiemy, dlaczego postępujemy tak, a nie inaczej

 • błędne predykcje własnych stanów uczuciowych - bardzo nietrafnie prognozujemy intensywność i czas trwania naszych stanów uczuciowych

 • błędne predykcje własnego zachowania - intuicyjne autopredykcje często są nietrafne

 • złudzenie "wiedziałem, że to się zdarzy" - patrząc na przeszłe wydarzenia, fałszywie zakładamy, że cały czas to wiedzieliśmy

 • złudzenie służące "ja"- na różne sposoby przejawiamy przesadzone osądy o własnej osobie

 • nadmierna pewność siebie - intuicyjna ocena własnej wiedzy zazwyczaj częściej charakteryzuje się pewnością siebie niż poprawnością

 • fundamentalny błąd atrybucji - przypisywanie zachowania innych osób ich charakterowi, przy ignorowaniu niezauważonych wpływów sytuacyjnych

 • trwałość przekonań i błąd potwierdzenia - częściowo dzięki preferencji do potwierdzania informacji przekonania często są długotrwałe, nawet wówczas gdy obali się ich podstawy

 • reprezentatywność i dostępność - szybka i ekonomiczna heurystyka staje się szybka i niedbała, prowadząc nas do nielogicznych i nieprawdziwych osądów

 • złudna korelacja - intuicyjne dostrzeganie związków tam, gdzie ich nie ma

 • formułowanie - osądy zmieniają się w zależności od tego, jak ten sam problem bądź informacja zostaną sformułowane

  Czasami nasza intuicja jest zawodna, ponieważ nie jesteśmy świadomi, że przypadkowe sekwencje często występują seriami!


TOP 200