Intrygujące finanse Oracle'a

Połowa przychodów Oracle'a do 2000 r. ma pochodzić ze sprzedaży aplikacji. W Polsce firma sprzedaje prawie wyłącznie bazy danych.

Połowa przychodów Oracle'a do 2000 r. ma pochodzić ze sprzedaży aplikacji. W Polsce firma sprzedaje prawie wyłącznie bazy danych.

W liczącym 30 osób dziale aplikacji nikt nie wątpi, że korporacja posiada dobry produkt. Oprócz sztandarowej aplikacji Oracle Financials, w skład systemu do zarządzania przedsiębiorstwem wchodzą: moduły produkcyjne, kadrowe i dystrybucyjne. Całość sprzedawana jest jako nowoczesny, spolonizowany i zlokalizowany zestaw, umożliwiający pracę w środowisku WWW i zawierający mechanizmy workflow. Na świecie system z powodzeniem ten konkuruje z aplikacjami SAP czy Baana.

Poza działem aplikacji Oracle Polska panuje natomiast opinia, że system Financials nie wdrożono w Polsce, zaś firmy, które współpracują z Oracle'em, nie są zainteresowane jego promocją.

Pierwszy krok w chmurach

"Idea jest taka, by aplikacje były dostępne w najnowszych wersjach" - mówi Norbert Biedrzycki, odpowiedzialny w Oracle za sektor przemysłowy. Przedstawiciele firmy niedwuznacznie sugerują, że stale aktualizowana oferta jest walorem, którym nie dysponuje konkurencja. Przed dwoma miesiącami zakończono prace lokalizacyjne nad wersją 10.7 pakietu Financials, którego oficjalna promocja ma rozpocząć się w lutym przyszłego roku. Do tej pory firma dysponowała spolszczonym pakietem 10.6 i systemami: Oracle Manufacturing, Zarządzanie Produkcją Dyskretną i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw.

Przedstawiciele Oracle'a, a przede wszystkim krajowi partnerzy firmy sądzą, że nagły zwrot w kierunku nowej wersji przeszkodził w sprzedaży starej. Zamiast oferować przedsiębiorstwom spolszczoną Financials oraz moduły dystrybucyjny i produkcyjny, skupiono się na lokalizacji nowej wersji, która do Polski dotarła z niewielkim opóźnieniem. "Pamiętam, że w 1996 r. Oracle zorganizował dla partnerów szkolenie w zakresie sprzedaży i wdrażania aplikacji. Po czterech tygodniach trwania kursu szkolenie przerwano i więcej do tego tematu nie powrócono" - mówi Andrzej Frys, dyrektor naczelny wrocławskiej firmy Teta.

Nie sprzedawać starych wersji

"Uznaliśmy, że wersji 10.6 pakietu Financials nie będziemy sprzedawać" - twierdzi Norbert Biedrzycki, natomiast Jarosław Poręba, zajmujący się sprzedażą aplikacji w Oracle, dodaje, że starsza wersja była w Polsce stosowana do celów szkoleniowych i testowych. Jednak o tym, że Oracle nastawiał się na sprzedaż pakietu finansowego już rok temu, świadczą nie tylko poważne nakłady na lokalizację produktu, ale również podpisana umowa z Ciechem.

Aby nauczyć się sprzedawać aplikacje, już przed rokiem pracownicy działu przechodzili intensywne, 5-tygodniowe szkolenia. Wówczas o wersji 10.7 pakietu finansowego nikt jeszcze nie słyszał. "W Ciechu nie znaleźliśmy się przypadkowo, a umowa nie dotyczyła tylko analizy stanu i potrzeb informatyzacji, ale docelowo sprzedaży systemu Financials" - mówi pragnący zachować anonimowość były pracownik działu aplikacji Oracle Polska. Jednak po dokonaniu analizy, Ciech w ub.r. zrezygnował z implementacji systemu Oracle Polska i rozpoczął wdrożenie systemu IFS Application.

Siedem piątych

Przedstawiciele Oracle'a twierdzą, że w Polsce 3 firmy zagraniczne i 4 firmy polskie będą wdrażać system Financials. Ze względu na procedury szkolenia partnerów i sprawy handlowe, Norbert Biedrzycki nie chce podać nazw firm, które będą promować gotowe produkty korporacji. Wśród najbardziej prawdopodobnych kandydatur mogłyby się znajdować: wrocławska Teta, warszawski Decsoft i rzeszowski czy łódzki Wonlok, gdyby nie miały własnych, konkurencyjnych rozwiązań tworzonych zresztą w narzędziach Oracle'a. "Gotowe aplikacje finansowo-księgowe Oracle'a wydają się być nie do wdrożenia ze względu na nieprzystosowanie do polskich warunków i konieczność restrukturyzacji przedsiębiorstwa przed implementacją oprogramowania" - mówi Marek Panek,.

Przedstawiciele Oracle'a twierdzą, że realizacja kontraktu, zawartego w ubiegłym miesiącu z Hutą Częstochowa na wdrożenie aplikacji finansowo-księgowych, zostanie powierzona konsultantom z działu Oracle Services. Następne w Stomilu, którego francuski udziałowiec - koncern Michelin - podpisał niedawno z Oracle'em umowę korporacyjną, zostanie - zdaniem Norberta Biedrzyckiego - powierzone firmie zewnętrznej. Wprawdzie przedstawiciele Oracle Polska twierdzą, że w Polsce działa obecnie 5 instalacji Oracle Financials (dwie w firmach polskich i trzy w zagranicznych), to jednak sceptycy nie wierzą w więcej niż dwie. "Ciech miał być pierwszym sukcesem Oracle'a. Nie słyszałem, by ani przedtem, ani potem Oracle sprzedał gdzieś w Polsce którąkolwiek ze swoich aplikacji" - komentuje oświadczenia Oracle'a Marek Panek, odpowiedzialny za współpracę z koncernem w rzeszowskim Compie.

Sieciowy kwiecień

Jedenasta wersja Oracle Financials ma być dostępna w kwietniu 1998 r. Jej polonizacja zapowiadana jest w 3 miesiące po ukazaniu się wersji angielskiej, czyli w sierpniu przyszłego roku. Oracle zastanawia się obecnie, czy nowa wersja ma być dostępna w architekturze klient/serwer ,czy wyłącznie na platformie komputerów sieciowych NC.


TOP 200