Intranet według Novella

Wkrótce firma zaprezentuje oprogramowanie IntranetWare dla sieci korporacyjnych.

Wkrótce firma zaprezentuje oprogramowanie IntranetWare dla sieci korporacyjnych.

Już jutro odbędzie się premiera nowej wersji sieciowego systemu NetWare 4.11 firmy Novell, znanego dotąd pod nazwą Green River. Jutro Novell ujawni także datę premiery nowego systemu intranetowego IntranetWare, w którym znajdzie się wiele narzędzi i usług zawartych w NetWare 4.11, ale zoptymalizowanych pod kątem pracy w korporacyjnych sieciach intranet.

Krok naprzód

IntranetWare ma być platformą, na której budowane będą intranety wyposażone w komplet usług, takich jak: katalogi sieciowe, serwisy WWW, zabezpieczenia, usługi serwera plików i drukowania, a także platformy komunikacyjnej, służącej wymianie informacji między użytkownikami sieci.

Nowy system nie zastępuje jednak NetWare, który dedykowany jest wyłącznie jako serwer plików i wydruku, ale ma być alternatywą dla użytkowników wymagających bardziej zaawansowanych rozwiązań. W połączeniu z systemem zarządzania siecią ManageWise 2.1 oraz systemem zawiadywania komunikatami i innymi informacjami GroupWise 5 umożliwi on zbudowanie w pełni funkcjonalnego intranetu.

Co ciekawsze, strategia intranetowa Novella przewiduje także wsparcie dla innych sieciowych systemów operacyjnych. IntranetWare pozwala w takim samym stopniu zarządzać serwerami Novella jak i Windows NT Microsoftu. Także usługi katalogowe NDS implementowane już są na innych platformach - Novell zaprezentował wstępną wersję NDS-u dla Windows NT i zapowiedział wersję dla programistów dla Windows 95.

Web najważniejszy

Benefity, jakie oferuje IntranetWare, są trudne do przecenienia. System wyposażony będzie w nową wersję serwera WWW - NetWare Web Server 2.5 oraz przeglądarkę internetową Netscape Navigator w wersji 3.0. Wraz z nimi klient otrzymuje także InnerWeb Publisher, narzędzie umożliwiające szybkie tworzenie stron WWW. Zintegrowane jest ono z bazą NDS, dzięki czemu strony WWW, na których prezentowane są informacje z tej bazy, są automatycznie uaktualniane po ingerencji administratora w NDS. Możliwe jest także zdefiniowanie standardowego wyglądu stron Web, w które "wlewane" są dane z NDS, np. informacje o użytkownikach sieci.

Novell wraz z IntranetWare dostarcza wiele narzędzi ułatwiających tworzenie aplikacji webowskich za pośrednictwem interfejsów R-CGI, L-CGI oraz interpreterów Javy i Perla. Programiści zainteresowani rozszerzaniem możliwości systemu mogą wykorzystywać do tego celu język skryptowy NetBasic, który w swojej konstrukcji podobny jest do Visual Basica. Umożliwia on, proste tworzenie dynamicznych, stale aktualizowanych stron !WWW.

Rozmowy protokołów

IntranetWare ma wbudowaną bramkę IP/IPX, która znacznie usprawnia implementację korporacyjnego serwera WWW, uwalniając administratora od żmudnego przyznawania adresów IP każdemu z użytkowników sieci.

Aby obejrzeć zawartość serwera Web, użytkownicy sieci uruchamiają po prostu dowolną przeglądarkę WWW na dowolnej stacji pracującej w sieci, wyposażonej w obsługę protokołu IPX. Bramka znajdująca się na serwerze IntranetWare dokonuje konwersji między IPX-em a TCP/IP, dzięki czemu użytkownik ma dostęp zarówno do serwera korporacyjnego, jak i wszystkich innych usług sieci intranet i Internet. Bramka ta pełni także funkcję swoistego firewall'a zabezpieczającego w naturalny sposób sieć korporacyjną przed ingerencją z zewnątrz. Administrator może też zdefiniować kryteria filtrowania informacji i to zarówno na poziomie pakietów sieciowych, jak i użytkowników.

Gdy firma wykorzystująca najnowszy system Novella zdecyduje się na instalację oprogramowania TCP/IP na każdej ze stacji roboczych, to proces ten także nie będzie zbyt uciążliwy dzięki integracji w IntranetWare serwera DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Odpowiedzialny jest on za dynamiczne przyznawanie numerów IP, z pewnej puli dostępnych adresów, wszystkim stacjom zgłaszającym w danej chwili zapotrzebowanie na taki numer.

Znane i lubiane

W IntranetWare znalazło się także wiele rozwiązań znanych już użytkownikom NetWare. System umożliwia pracę w trybie wieloprocesorowym z automatyczną dystrybucją obciążenia między procesorami (SMP). IntranetWare ma także certyfikat bezpieczeństwa C2 i wyposażony jest w narzędzia umożliwiające skonfigurowanie serwera zgodnie z tymi normami.

System zawiera też programowy router MultiProtocol Router pozwalający zorganizować komunikację z sieciami WAN po liniach dzierżawionych, łączach ISDN, Frame Relay, a nawet ATM.

Pracę administratora usprawnią też takie narzędzia, jak Novell Licensing Service (NLS) ułatwiający zliczanie i zarządzanie licencjami oprogramowania pracującego w sieci czy też graficzny interfejs programu realizującego zarządzanie siecią.


TOP 200