Intranet od Netscape'a

Netscape oferuje pełne rozwiązanie intranetowe - pakiet SuiteSpot 2.0.

Netscape oferuje pełne rozwiązanie intranetowe - pakiet SuiteSpot 2.0.

Jeżeli twoja firma zamierza inwestować w sieci intranet, to warto zastanawiać się nad wdrożeniem zestawu serwerów intranetowych, które zapewniałyby prostą administrację i byłyby w dużym stopniu ze sobą zintegrowane. Rozwiązań takich jest co najmniej kilka, jednak tylko jedno już znajduje się na rynku i zawiera wszystkie niezbędne komponenty - to pakiet Netscape SuiteSpot 2.0.

W jego skład wchodzi sześć produktów intranetowych: serwer WWW Enterprise Server, Netscape Proxy Server, Mail Server, środowisko LiveWire Pro, News Server i Catalog Server. Największy konkurent Netscape'a, firma Microsoft, może pochwalić się tylko trzema pierwszymi spośród wymienionych produktów. Odpowiedniki dwóch ostatnich dostępne są jedynie w wersjach beta.

Integracja

Wszystkie serwery, wchodzące w skład pakietu SuiteSpot 2.0, zarządzane są w identyczny sposób i za pośrednictwem takiego samego interfejsu użytkownika - przeglądarki WWW obsługującej język JavaScript. Serwery wspierają także protokół SSL w wersji 3.0 (Secure Socket Layer) i mogą być zarządzane poprzez SNMP.

Jądrem pakietu jest oprogramowanie LiveWire Pro. Składają się na nie aplikacje: Site Manager, służąca do zarządzania serwerami WWW, Application Manager i przeglądarka Navigator Gold.

Za pośrednictwem Site Managera użytkownik może oglądać graficzną, hierarchiczną strukturę strony WWW i wszystkich odnośników do innych stron. Program umożliwia proste przenoszenie i kopiowanie pełnych stron bądź też samej grafiki w obrębie jednego lub kilku serwerów WWW. Sprawdza on także tzw. broken links, czyli odnośniki wskazujące miejsca nie istniejące w korporacyjnej sieci komputerowej lub Internecie.

Produkt ten zawiera także interfejs ODBC (Open Database Connectivity), który umożliwia organizację wymiany danych między serwerem WWW a dowolnymi bazami danych, komunikującymi się za pośrednictwem tego interfejsu.

Serwer WWW

Choć LiveWire Pro jest oprogramowaniem, które pozwala zarządzać całym pakietem SuiteSpot 2.0, to główym jego komponentem jest serwer WWW - Enterprise Server.

Oprócz podstawowej funkcji, jaką jest obsługiwanie zapytań klientów, serwer umożliwia pełnotekstowe przeszukiwanie zgromadzonych na nim dokumentów oraz indeksowanie przy użyciu funkcji AutoCatalog, która pozwala automatycznie indeksować dokumenty wg zdefiniowanych wcześniej przez administratora kryteriów.

Administrator może także w dowolnym momencie nagrać na dysk konfigurację serwera, dzięki czemu możliwe jest jej szybkie przywrócenie w przypadku awarii serwera lub też nieprawidłowej modyfikacji jego parametrów konfiguracyjnych. Standardowo serwer pamięta 10 ostatnich konfiguracji, a ich odtwarzanie polega wyłącznie na prostym wybraniu z menu jednej z nich.

Enterprise Server wyposażono także w możliwość tworzenia rozbudowanych raportów, dotyczących pracy serwera WWW. Administrator sam określa, jakie parametry mają być uwzględnione w raporcie, a także definiuje sposób wyświetlania i organizowania raportów, np. mogą być one umieszczane w formie dodatkowej strony WWW na korporacyjnym serwerze.

Na straży porządku

Netscape Proxy Server pełni dwojaką funkcję: buforuje wszystkie przesyłane dane i umożliwia filtrowanie dostępu do sieci WWW. Choć Netscape zaleca, by to oprogramowanie używane było w połączeniu z przeglądarką Navigator, pracującą na komputerach klienckich, to w rzeczywistości współpracuje ono w identyczny sposób zarówno z Navigatorem, jak i Internet Explorerem.

Proxy Server buforuje wszystkie przesyłane dane, tzn. strony HTML, grafikę, skrypty w Javie itp., dzięki czemu użytkownicy uzyskują szybszy dostęp do WWW (strony nie są ściągane przez Internet, ale odczytywane z lokalnego dysku twardego serwera), natomiast firma może zaoszczędzić na kosztach podłączenia do Internetu (w rzeczywistości przesyłanych jest mniej danych). Czas przechowywania stron na dysku serwera można w elastyczny sposób dostosowywać do tempa zmian zawartości poszczególnych serwerów WWW. Program wyposażono także w funkcję replication-on-demand, dzięki której administrator może określić najczęściej odwiedzane przez pracowników firmy strony WWW. Pozwala to replikować je w tle, w czasie gdy łącze do Internetu jest najmniej obciążone.

Proxy Server służy także do ograniczania dostępu do sieci korporacyjnej z Internetu (administrator może np. wykluczyć dostęp do sieci firmowej spod niektórych adresów IP lub też udostępnić go wyłącznie użytkownikom określonych domen internetowych) oraz limitowania możliwości korzystania z Internetu przez pracowników firmy.

Serwer Proxy Netscape'a wyposażono również w funkcję reverse-proxying, która pozwala administratorowi umieścić serwer Proxy poza zabezpieczeniem typu firewall, tak by umożliwiał on użytkownikom Internetu przeglądanie korporacyjnego serwera WWW jednak bez możliwości bezpośredniego dostępu do niego.

Poczta elektroniczna

Serwer poczty elektronicznej Netscape'a jest w porównaniu z innymi tego typu produktami bardzo prosty w instalacji i konfiguracji. Podobnie jak inne aplikacje pakietu, jest on zarządzany w pełni za pośrednictwem przeglądarki WWW. Administrator może także zarządzać nim zdalnie za pośrednictwem poczty elektronicznej - wysyłając pod określonym adresem odpowiedniego polecenia lub też wypełniając formularze nadesłane mu przez serwer.

Mail Server bazuje na protokołach SMTP i POP3, ale obsługuje także nowy protokół IMAP4 (Internet Message Access Protocol), który znacznie usprawnia zdalny dostęp do poczty elektronicznej. IMAP4 pozwala bowiem użytkownikom przeglądać nagłówki listów czekających na serwerze, zanim listy te zostaną z niego ściągnięte, co zapobiega przypadkowemu ściąganiu przez modem dużych, nie zidentyfikowanych jeszcze zbiorów przesłanych pocztą elektroniczną.

Sieciowy katalog

Catalog Server to nowy rodzaj oprogramowania serwerowego, które pozwala tworzyć, zarządzać i przeszukiwać katalogi zasobów sieci intranet i Internet. Za pośrednictwem tego oprogramowania firmy mogą stworzyć własny serwer podobny do znanego internetowego katalogu Yahoo (adreshttp://www.yahoo.com).

Podobną cechę oferuje wprawdzie Enterprise Server, ale Catalog Server umożliwia indeksowanie zawartości nie tylko jednego serwera WWW, ale wszystkich serwerów pracujących w firmie, a także znajdujących się poza nią - w Internecie.

Dostępność

Najważniejszą zaletą pakietu SuiteSpot 2.0 jest jego szeroka dostępność na wielu platformach systemowych. Umożliwia to proste skalowanie systemu intranetowego (także w kierunku innych platform) w przypadku nadmiernego obciążenia istniejących serwerów.

Netscape SuiteSpot 2.0 pracuje pod systemami Windows NT Server 3.51 lub 4.0 na maszynach Intela lub Digital Alpha, HP-UX 9.x, 10.1 i 10.10 na serwerach PA RISC Hewlett-Packarda, AIX dla RS/6000 IBM-a, IRIX 5.3 i 6.2 dla maszyn MIPS Silicon Graphics oraz Solaris 2.4 i 2.5 Suna.

Inne jego zalety to: szerokie spektrum możliwości oferowanych przez zawarte w pakiecie oprogramowanie oraz możliwość łatwego administrowania wszystkimi aplikacjami z poziomu przeglądarki WWW.

Cena pełnego pakietu dla wszystkich platform systemowych wynosi 3995 USD. Każdy z programów, wchodzących w skład SuiteSpot 2.0, kupowany oddzielnie kosztuje 995 USD, poza LiveWire Pro dostępnym za 695 USD.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200