Intranet i wieloprocesorowość

Novell zaprezentował w Polsce nową wersję sieciowego systemu operacyjnego NetWare 4.11.

Novell zaprezentował w Polsce nową wersję sieciowego systemu operacyjnego NetWare 4.11.

Na początku października br. odbyła się polska premiera systemu NetWare 4.11, znanego dotychczas jako Green River, oraz pakietu IntranetWare. Drugi z przedstawionych produktów stanowi zestaw oprogramowania do tworzenia sieci typu intranet (w jego skład wchodzi również nowy NetWare). Ceny obu produktów są takie same i nie różnią się od cen poprzedniej wersji tego systemu operacyjnego.

Nowe cechy

NetWare 4.11 może obsługiwać cztery procesory. W poprzedniej wersji moduł SMP do obsługi wielu procesorów dostępny był oddzielnie. "Jedną z najważniejszych cech systemu jest wieloprocesorowość. Zamierzamy dokonać upgrade'u do nowej wersji NetWare za pół roku, kiedy będziemy zmieniać serwer na wieloprocesorowy" - powiedział Zygmunt Bieńko, dyrektor ds. informatyki w Centralnym Urzędzie Planowania.

"Jesteśmy na etapie instalacji dużej sieci wewnątrzzakładowej i później będziemy testować system operacyjny Novella. Prawdopodobnie wybierzemy Unixa i NetWare lub Windows NT. Z naszego punktu widzenia najbardziej interesujące w nowej wersji są: rozszerzony NDS oraz wieloprocesorowość" - oświadczył Jarosław Sienkiewicz, informatyk w Elektrownii Turów.

NetWare 4.11 ma certyfikat bezpieczeństwa C2 na poziomie sieci. Wszystkie komponenty systemu sieciowego są zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz. "Dokonamy upgrade'u do nowej wersji głównie dlatego, że posiada ona znacznie lepsze zabezpieczenia systemu, w porównaniu do wersji 3.12, z której obecnie korzystamy" - tłumaczy Leszek Wójcik, informatyk w Cementowni Chełm.

"Dzięki rozszerzeniu NDS, dla użytkowników nie ma znaczenia, ile serwerów novellowskich pracuje w sieci. Są one dla nich przezroczyste" - mówi Jerzy Mocala, dyrektor departamentu informatyki w Kancelarii Sejmu. W nowej wersji NetWare zmodyfikowano wydajność systemowej bazy NDS (Novell Directory Services). Podniesiono m.in. górną granicę objętości katalogu NDS. Obecnie może on zawierać 16 mln obiektów.

Nową aplikacją dostarczaną wraz z systemem operacyjnym jest NetWare Licensing Services, umożliwiająca śledzenie i monitorowanie wykorzystania licencji oprogramowania Novella. "Mam nadzieję, że aplikacja ta będzie współpracować również z oprogramowaniem Microsoftu i informować o liczbie zainstalowanych w banku kopii np. Worda" - stwierdził Zbigniew Chruszczewski, dyrektor ds. informatyki w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Liczy się intranet

Wielu polskich informatyków podkreśla, że dla ich przedsiębiorstw istotne są nowe cechy systemu dotyczące obsługi Internetu i sieci intranet. Użytkownicy pracujący w sieci będą mogli obecnie wykorzystywać równorzędnie stosowany dotąd protokół IPX i internetowy IP.

IntranetWare został wzbogacony, w porównaniu do NetWare 4.11, o aplikacje i narzędzia wykorzystywane przy tworzeniu sieci intranet. Są to m.in.: bramka IP/IPX (umożliwiająca bezpośrednie podłączenie do Internetu), przeglądarka Netscape Navigator 3.0 (dostarczana w tylu licencjach, na ile zakupiono system operacyjny) oraz wieloprotokołowy router. Łączność przy wykorzystaniu protokołu TCP/IP ma być wspomagana przez takie produkty Novella, jak LAN WorkPlace i LAN WorkPlace Pro. W system ten wbudowano także usługi FTP.

"Z naszego punktu widzenia najważniejszym narzędziem dostarczanym wraz z IntranetWare jest bramka IP/IPX, umożliwiająca bezpośrednią łączność sieci novellowskich z Internetem. W naszym banku każdy wydział ma oddzielne konto. Internet zaś wykorzystujemy m.in. do przeszukiwania serwisów informacyjnych i wyszukiwania informacji o instytucjach finansowych. Prawdopodobnie więc dokonamy upgrade'u do nowej wersji, chociaż jeszcze się nad tym nie zastanawialiśmy" - powiedział Leszek Komor, informatyk z Banku Handlowego S.A.

Budowę sieci intranet na bazie nowego oprogramowania Novella planuje Bank Gospodarstwa Krajowego.

Migracja

Wszyscy, którzy od 15 sierpnia do 7 listopada br. zakupili NetWare 4.1, będą mogli złożyć zamówienie na bezpłatne uaktualnienie do wersji 4.11. Okres, w którym można składać zamówienia, zakończy się 7 grudnia br. Do zamówienia na bezpłatne uaktualnienie trzeba dołączyć kopię dowodu zakupu, wypełniony formularz z prośbą o upgrade oraz fotokopię dyskietki licencyjnej NetWare 4.1 z numerem seryjnym i liczbą użytkowników. Przesyłka jest bezpłatna, jednak użytkownicy muszą ponieść ewentualne koszty związane z cłem i podatkiem.

Wraz z nową wersja NetWare zmieniła się polityka licencyjna firmy. Obecnie upgrade możliwy jest jedynie do takiej samej liczby licencji, jak w poprzedniej wersji systemu. Aby zwiększyć ich liczbę, należy dokupić dodatkowe licencje. W tym przypadku cena licencji dla 10 użytkowników wynosi 1295 USD, dla 25 - 2895 USD, a dla 50 - 4295 USD.

System NetWare 4.11 zawiera kilka nowych funkcji, specjalnie zaprojektowanych w celu uproszczenia procesu instalowania. Ponadto połączony z NetWare 4.11 system NetWare Administrator zawiera dwa nowe narzędzia do modelowania i przenoszenia danych, ułatwiające rozbudowanie systemów NetWare 2.x lub NetWare 3.x oraz automatyczne przeniesienie powiązań do katalogów NetWare 4.x.

Razem z NetWare 4.11 dostarczane jest oprogramowanie klienckie dla DOS, Windows 3.x, Windows 95, Windows NT, Macintosh, OS/2 oraz Unix. Wszystkie one są już dostępne w sprzedaży. Pewne opóźnienie nastąpi jedynie w przypadku dystrybucji klienta dla Windows NT 4.0, którego ostatnia wersja jest w trakcie testów beta.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200