Intertelecom '99: Mniejsze centrale

Najważniejszym produktem telekomunikacyjnym promowanym przez Ericssona będą niewielkie cyfrowe systemy komutacyjne z rodziny central ANS (Access Node Switch). Ponadto firma zaprezentuje systemy dostępu do Internetu HiS i rozwiązania do zwielokrotnienia optycznego ERION (Ericsson Optical Network).

Najważniejszym produktem telekomunikacyjnym promowanym przez Ericssona będą niewielkie cyfrowe systemy komutacyjne z rodziny central ANS (Access Node Switch). Ponadto firma zaprezentuje systemy dostępu do Internetu HiS i rozwiązania do zwielokrotnienia optycznego ERION (Ericsson Optical Network).

Centrale ANS w zależności od potrzeb mogą spełniać funkcje central tranzytowych ANS lub lokalnych, a także centrum usług operatorskich. Wykorzystanie centrali ANS umożliwia przyłączenie w jednym systemie nawet 88 dwukierunkowych kanałów PCM (2 Mb/s). Umożliwia to realizację do 1440 łączy analogowych, 672 kanałów ISDN/BRA, 48 kanałów ISDN/PRA bądź 88 magistrali tranzytowych 2 Mb/s. Dzięki tym parametrom centrale ANS mogą być stosowane w telefonii analogowej (usługi POTS), w sieciach cyfrowych ISDN (BRA i PRA), jako punkty komutacji usług SSP (Service Switching Point) w sieciach inteligentnych oraz do współpracy z radiowymi łączami abonenckimi RLL (Radio in the Local Loop) na obszarach o niewielkim zagęszczeniu abonentów stacjonarnych.

Kolejną nowością prezentowaną przez szwedzką firmę będzie system dostępu do Internetu HIS (Ericsson Home Internet Solution), pozwalający na jednoczesne przesyłanie danych i korzystanie ze standardowych usług telefonicznych POTS po zwykłej, jednoparowej linii miedzianej.

System HIS umożliwia dynamiczną alokację kanałów do poszczególnych usług (transmisji danych i przekazów głosowych), odciąża centrale telefoniczne przez skierowanie ruchu danych do sieci pakietowych (bez komutacji). Dzięki zastosowaniu szwedzkiego systemu uzyskuje się stałe połączenie z Internetem przy niezakłóconej pracy telefonu oraz podwójne i jednoczesne wykorzystanie linii telefonicznej (telefon, dane), transmitującej z maksymalną szybkością 115,2 kb/s w zasięgu 5,4 km od centrali (przekrój przewodów 0,4 mm). Terminal abonencki HIS-NAE instalowany w domu u abonenta i spełniający funkcję urządzenia końcowego ma takie same cechy jak modem, z możliwością przyłączenia do niego komputera i telefonu.

Współczesne technologie przekazu długodystansowego prezentuje system zwielokrotnienia optycznego ERION (Ericsson Optical Network) oparty na technologii WDM/DWDM (Dense Wave Digital Modulation).

System, przeznaczony do zwiększenia pojemności łączy światłowodowych, umożliwia jednoczesną transmisję do szesnastu strumieni STM-16 (16 x 2488,32 Mb/s) przez jedną parę włókien w torze pierścieniowym. Maksymalny zasięg systemu z użyciem regeneratorów sygnału wynosi 600 km, przy przekazach sygnałów wielofalowych w zakresie fal optycznych o długości 1260-1580 nm.


TOP 200