Internetu etap dojrzały

Internet, czyli intersieć komputerowa poziomu ''meta'', łączy obecnie ludzi w 137 krajach i powiększa się miesięcznie średnio o 7,5%, a poza USA nawet o 9%. Według przewidywań Internautów (użytkowników Internetu skupionych głównie w Internet Society) sieć ta wchodzi obecnie w etap dorosłości.

Internet, czyli intersieć komputerowa poziomu ''meta'', łączy obecnie ludzi w 137 krajach i powiększa się miesięcznie średnio o 7,5%, a poza USA nawet o 9%. Według przewidywań Internautów (użytkowników Internetu skupionych głównie w Internet Society) sieć ta wchodzi obecnie w etap dorosłości.

"Nowe sposoby wprowadzania i gromadzenia informacji, zmiany technik jej przetwarzania i postępy w telekomunikacji stwarzają nieznane dotąd możliwości rozszerzenia Internetu oraz oferowanych w jego ramach usług" - stwierdził prezydent Internet Society.

A oto liczby dające wyobrażenie o skali tej intersieci: Internet łączy ok. 1,8 mln komputerów skupionych w 16 tys. sieci, a dodatkowo ponad 34 tys. sieci ma możliwość komunikacji z nimi (i pomiędzy sobą) co najmniej na poziomie poczty elektronicznej. Taka masa komputerów oznacza ogromną różnorodność sprzętu, oprogramowania, kodów, formatów prezentacji itp. parametrów cechujących ogromne zasoby dostępne dzięki Internetowi.

Chociaż zaprezentowane zostały już plany dotyczące postaci multimedialnej wielu procedur i usług Internetu, to główną trudnością w globalnym ich rozpowszechnieniu pozostaje kwestia polepszenia środków dostępu do informacji i nawigacji po zasobach. Dotyczy to zwłaszcza tych użytkowników, którzy nie są ekspertami w dziedzinie informatyki.

Prawdą jest bowiem, że w Internecie utrzymuje się w dalszym ciągu wiele rozwiązań pochodzących z czasów, kiedy zafascynowani oferowanymi im nowymi możliwościami komunikacyjnymi naukowcy po prostu tolerowali złe interfejsy użytkowe. Obecnie nadszedł czas, gdy zwykli ludzie chcą wyszukiwać całkiem zwyczajnych informacji pod Internetem, a to wymaga opracowania i rozpowszechnienia narzędzi dostosowanych do ery udomowionej telematyki, jak mówią Francuzi.


TOP 200