Internetowy model przetwarzania

Cel: przekształcić bazę danych Oracle8i w preferowane repozytorium całej informacji korporacyjnej.

Cel: przekształcić bazę danych Oracle8i w preferowane repozytorium całej informacji korporacyjnej.

Prezentacja nowej bazy danych Oracle8i okazała się wydarzeniem bardziej znaczącym niż innych wersji baz Oracle'a. Była to bowiem prezentacja nowego modelu przetwarzania internetowego, w którym jedynym narzędziem dla użytkownika jest przeglądarka Web - Internet Explorer lub Navigator, zaś całością przetwarzania zajmuje się serwer bazy danych. Nowy model przetwarzania zastąpi promowany do niedawna przez Oracle'a model przetwarzania sieciowego NCA (Network Computing Architecture), oparty w znacznej mierze na przestarzałym już modelu klient/serwer.

Najważniejszą cechą nowego modelu przetwarzania jest wszechstronne wykorzystanie bazy danych do przechowywania wszystkich informacji korporacyjnych: danych numerycznych, plików tekstowych, dokumentów HTML, komunikatów poczty elektronicznej, obiektów Java, plików binarnych i innych plików. W celu zapewnienia dobrego dostępu do tych różnorodnych dokumentów w bazę Oracle8i wbudowano internetowy system plików iFS (Internet File System). Użytkownicy nie będą musieli już pamiętać, w jakim katalogu umieścili potrzebny dokument ani zajmować się poszukiwaniem plików na dysku. Będą dokonywać z przeglądarki Web, klienta ftp lub klienta poczty elektronicznej zapytań do bazy w celu znalezienia potrzebnych dokumentów lub plików. System będzie zawierać zestaw konwerterów, pozwalających na oglądanie rekordów danych numerycznych jako tekstu, dokumentów Worda w formacie HTML lub MIME itp.

Prezentując system Larry Ellison, prezes rady nadzorczej Oracle'a, powiedział: "Do tej pory nie było takiego systemu, nie można go z niczym porównać".

Jeżeli model osiągnie sukces, w nowych aplikacjach nie będą już potrzebne serwery aplikacji, natomiast nadal będą one niezbędne do obsługi istniejących aplikacji napisanych zgodnie z tradycyjną metodyką w C++, Cobolu i innych językach programowania.

Skalowalna platforma

Oracle8i może obsługiwać dużą liczbę klientów, gdyż każdy z nich wymaga zaledwie 50-100 kB pamięci na serwerze. Dzięki temu będzie mógł obsłużyć do 10 tys. jednoczesnych użytkowników. Baza Oracle8i ma wbudowaną obsługę języka Java przez maszynę wirtualną, choć w zasadzie posługuje się kodem w pełni kompilowanym (do kodu maszynowego, nie bajtowego), dzięki czemu zapewnia wysoką wydajność aplikacji.

Zgodność z poprzednimi wersjami baz danych Oracle'a zapewnia wbudowany język PL/SQL, natomiast możliwość tworzenia wielowarstwowych aplikacji klient/serwer - serwer aplikacyjny.

Konsolidacja informacji

Larry Ellison przedstawia Oracle8i jako antidotum na irracjonalną dystrybucję danych i złożoność modelu przetwarzania klient/serwer. Model ten jest przystosowany do pracy w sieci LAN, nie sprawdza się w sieciach rozległych, wymaga więc umieszczania coraz większej liczby serwerów, obsługujących coraz mniejszą liczbę klientów. W efekcie konieczne jest zatrudnianie coraz większej liczby informatyków do zarządzania bazami danych, serwerami i aplikacjami. Logistycznie nie jest możliwe dostarczenie aplikacji dostępu do danych korporacyjnych każdemu pracownikowi.

Jeżeli natomiast uruchamia się jedną kopię aplikacji dla całej korporacji, wszystkie dane są zgromadzone na jednym serwerze, gdzie łatwo jest zapewnić ochronę i składowanie. Są one dostępne za pomocą przeglądarki Web w każdym miejscu pracy, niezależnie od tego, w ilu lokalizacjach mieści się firma.

Konkurencja dla Windows NT

Larry Ellison widzi w Oracle8i konkurenta dla Windows NT, nie zaś dla bazy danych Microsoft Server. Oracle8i izoluje bowiem zarówno programistów, jak i użytkownika od zawiłości systemu operacyjnego.

Wbudowane mechanizmy ochrony i dostępu do danych zapewnią podobne właściwości jak w systemach operacyjnych, zaś możliwość centralnego składowania danych na nośniki zapasowe pozwoli na znacznie lepszą ochronę danych niż w rozproszonych instalacjach Windows/Windows NT.

Dla programistów w Javie

Oracle8i jest obecnie kierowana do niezależnych dostawców oprogramowania (ISV), zajmujących się opracowaniem aplikacji w języku Java, ponieważ ma wbudowane rozszerzenie języka JSQL o podobnych właściwościach, takich jak firmowe rozszerzenie PL/SQL, używane w poprzednich wersjach baz Oracle'a. Wbudowany broker obiektowy ORB (licencyjna wersja VisiBrokera firmy Visigenic, filii Borlanda) zapewnia obsługę rozproszonych obiektów JavaBeans i Enterprise JavaBeans oraz komunikację między aplikacjami.

Serwer aplikacyjny umożliwia uruchamianie na nowej bazie poprzednich aplikacji zgodnych z modelem NCA. Motor HTTP i narzędzie WebDB pozwolą na budowanie lokalizacji internetowych bezpośrednio z przeglądarki Web.

Baza danych Oracle8i ma być dostępna pod koniec br., bez systemu plików iFS. Pełna wersja ukaże się w 1999 r.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200