Internetowy łącznik

W tym roku zostanie uruchomiona internetowa baza małych i średnich polskich przedsiębiorstw.

W tym roku zostanie uruchomiona internetowa baza małych i średnich polskich przedsiębiorstw.

Projekt stworzenia na stronach WWW bazy polskich firm zamierzających promować swoje wyroby i usługi za granicą, finansowany z funduszy PHARE, jest częścią Programu Rozwoju Eksportu Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Exprom II. Jego zadaniem jest promocja za granicą polskich produktów poprzez pomoc w organizowaniu kampanii reklamowych i informacyjnych oraz publikowaniu materiałów reklamowych także w Internecie. Zgłosiło się wiele firm, jednak ze względu na ograniczone fundusze wybrano 180.

Nieufność firm

Początkowo projekt miał być uruchomiony w październiku br. Teraz zostanie zrealizowany dopiero pod koniec roku. Opóźnienia, zdaniem organizatorów, związane są głównie z trudnością uzyskania ankiet zgłoszeniowych. Okazały się one dość skomplikowane, a nad odpowiedziami na niektóre pytania (np. do kogo chcą zwrócić swoją ofertę), przedsiębiorstwa zastanawiały się po raz pierwszy. "Zainteresowanie programem ze strony przedsiębiorstw było zróżnicowane w zależności od branży. Najwięcej zgłoszeń otrzymaliśmy od producentów mebli, odzieży i wyrobów z tworzyw sztucznych" - mówi Janusz Dynowski z zespołu zajmującego się koordynacją programu Exprom II.

W programie ponadto biorą udział przedsiębiorstwa z sektorów: odlewniczego, instrumentów i aparatury medycznej oraz komponentów i wytwarzania podzespołów samochodowych. "Nie wszystkie firmy jednak mogły spełnić kryteria doboru. Nie wszystkie wierzyły w uczciwe intencje organizatorów. Małe i średnie firmy to często przedsiębiorstwa rodzinne, niechętnie udzielające niektórych informacji, np. dotyczących obrotów" - dodaje Janusz Dynowski.

Internetowa baza danych polskich przedsiębiorstw skierowana jest przede wszystkim do potencjalnych partnerów z krajów Unii Europejskiej i USA. Wiąże się to z tym, że w tych krajach dostęp do Internetu jest najbardziej powszechny. Tymczasem organizatorzy przyznają, iż przedsiębiorstwa najbardziej liczą na nawiązanie kontaktów z firmami zza wschodniej granicy, krajów CEFTA (Węgry, Słowenia, Słowacja, Rumunia i Czechy) i państw Bliskiego Wschodu.

Informacje z Domino

Stworzono już projekt bazy danych o firmach. Nadal zbierane są ankiety, będące źródłem informacji o przedsiębiorstwach, biorących udział w projekcie. "Kwestionariusze tworzone były według uzgodnień z niezależnymi konsultantami, przedstawicielami różnych branż przemysłowych, np. Polskim Instytutem Motoryzacji, i weryfikowane przez firmy działające w danej branży" - mówi Michał Szuniewicz, szef projektów Lotus Notes w Polska OnLine, firmie zajmującej się techniczną stroną projektu.

Kluczową informacją, która znajdzie się w bazie, jest lista oferowanych przez przedsiębiorstwo produktów i usług. Ponadto na stronie WWW znajdą się także dane teleadresowe, forma prawna i forma własności firmy, liczba zatrudnionych osób i obroty. Niebagatelną rolę dla partnerów będą odgrywać informacje o posiadanych certyfikatach jakości i atestach produktów. Od przedstawicieli przedsiębiorstw wymagana jest odpowiedź na pytanie, jakiego rodzaju współpracy oczekują i jakie kierunki eksportu leżą w centrum ich zainteresowania.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200