Internetowy NetWare 2.2

NetWare/IP oferuje prostrze zarządzanie numerami IP.

NetWare/IP oferuje prostrze zarządzanie numerami IP.

NetWare/IP 2.2 upraszcza integrację sieci NetWare 4.1 z sieciami TCP/IP. Dzięki niemu administratorzy sieci NetWare otrzymali możliwość trwałej zmiany protokołu sieciowego ze standardowego IPX/SPX na TCP/IP.

Produkt ten umożliwia pracownikom zdalnie łączącym się z firmą komunikowanie się z siecią korporacyjną za pośrednictwem Internetu. Łącząc się ze swoim dostarczycielem usług internetowych, wykorzystywać oni mogą protokoły SLIP (Serial Line Internet Protocol) lub PPP (Point-to-Point Protocol). Taki sposób łączenia nie wymaga od firm instalacji dodatkowych modemów i linii telefonicznych - zdalni użytkownicy dostają się do sieci korporacyjnej za pośrednictwem Internetu.

Wiele zalet

Oszczędność kosztów wynikająca z zaniechania inwestycji w dodatkowy osprzęt zapewniający obsługę zdalnych połączeń po stronie firmy, jak też i same połączenia, to nie wszystkie korzyści, jakie uzyskuje się dzięki stosowaniu NetWare/IP 2.2. Oprócz tego administratorzy mogą łatwiej zarządzać sieciami komputerowymi dzięki możliwości monitoringu obu stron połączenia TCP/IP. Możliwe staje się także tworzenie sieci rozległych NetWare w oparciu o Internet, który jest znacznie tańszym medium komunikacyjnym niż linie dzierżawione w przypadku łączenia wielu, odległych oddziałów firmy.

NetWare/IP 2.2 służyć także może jako serwer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) zajmujący się dynamicznym przyznawaniem numerów IP użytkownikom pracującym w sieci NetWare. Poprzednio administratorzy musieli "ręcznie" przydzielać numery IP poszczególnym użytkownikom, co zajmowało dużo czasu i było mało efektywne (szybko wyczerpywała się pula dostępnych numerów, gdyż musiały być one "na sztywno" przydzielone każdej stacji, która komunikowała się z Internetem). Dzięki DHCP firma może rozsądniej dysponować numerami IP - przyznawane są one tylko tym użytkownikom, którzy w danej chwili ich potrzebują.

Proteza

Nowy NetWare/IP 2.2 nie jest jednak rozwiązaniem idealnym - jest to nakładka na system NetWare i na pełną integrację protokołu TCP/IP z NetWare trzeba będzie poczekać do połowy przyszłego roku, kiedy to na rynku pojawi się kolejna wersja tego sieciowego systemu operacyjnego.

Obecnie każdy klient sieciowy wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania, by mógł korzystać z zalet NetWare/IP 2.2. W nowej wersji NetWare nie będzie to wymagane.


TOP 200