Internetowe trendy i wydarzenia 2004 roku

Czym zaskoczy nas najbliższe dziesięć miesięcy? Emarketer wskazuje, że 2004 rok upłynie pod znakiem m.in. sprzedaży muzyki online, interaktywnych gier, rozwoju technologii Wi-Fi. Przedstawiciele polskiego Internetu dodają, że na kształt krajowych biznesów wpływ będzie miała akcesja Polski do Unii Europejskiej, kuriozalna decyzja o zwolnieniu Internetu z podatku VAT (jeżeli zostanie przyjęta przez Senat, spowoduje różne perturbacje podatkowe) oraz coraz powszechniejsze wprowadzanie płatnych treści.

Internetowe trendy i  wydarzenia  2004 roku
Emarketer przeprowadził krótką sondę wśród przedstawicieli amerykańskiego rynku internetowego na temat rozwoju e-branży. Ankietowani mieli wymienić te trendy, które będą dominowały w bieżącym roku. W ten sposób powstała lista jedenastu top wydarzeń internetowych. Internet Standard poprosił przedstawicieli polskiego Internetu o sporządzenie podobnego rankingu. Poniżej przytaczamy wyniki amerykańskiej sondy – z pewnością trendy zza oceanu w jakimś stopniu będą miały przełożenie na rozwój polskiego Internetu chociażby w formie przyszłych inspiracji. Dalej przedstawiamy prognozy polskich ekspertów internetowych.

1. Ceny muzyki online będą coraz niższe – tym samym w tym roku znacząco wzrośnie sprzedaż utworów przez Internet;

2. W Sieci coraz silniej pokażą się małe i średnie przedsiębiorstwa – wzrośnie sprzedaż usług i produktów za pośrednictwem Sieci;

3. 2004 rok będzie czasem interaktywnej rozrywki – ogromną popularnością cieszyć się będą gry sieciowe;

4. O reklamy w formie płatnych odnośników będzie zabiegać coraz większa ilość firm ;

5. Znakomitą większość amerykańskich internautów będą przyciągać trzy portale horyzontalne: Yahoo! MSN oraz AOL. Jednakże wejście Google na giełdę i przymiarki do przemiany wyszukiwarki w portal mogą osłabić pozycję dotychczasowych liderów;

6. Ceny usług ISP będą się obniżać, zwiększy się za to gama ofert (staną się coraz bardziej atrakcyjne);

7. Coraz więcej płatnych treści. Dokonuje się już nieodwracalna ewolucja od darmowego do płatnego dostępu do zasobów internetowych;

8. Rozwój technologii Wi-Fi;

9. Rozwój usług bankowych przez Internet (kredyty, dokonywanie opłat, etc);

10. Wzrost rynku usług mobilnych;

11. Wzrost sprzedaży online (w ubiegłym roku 81,2 mln internautów dokonało e-zakupów. W tym roku szacuje się, że nabywców online będzie 86,5 mln – internauci wydadzą ok. 72,60 mld USD do końca br.);

TRENDY W POLSKIM INTERNECIE

Artur Banach, prezes zarządu Netsprint

W tym roku będziemy obserwować szybki wzrost udziału sponsorowanych odnośników w rynku reklamy online (trudno jednak podać jakieś liczby). Większą aktywność wykażą polskie spółki w kwestii wyjścia z ofertą zagranicę. Z pewnością upowszechnią się e-zakupy.

Mariusz Biedrzycki, dyrektor działu komunikacji marketingowej Onet.pl

Tempo wzrostu wydatków reklamowych na Internet nadal będzie o rząd wielkości przekraczało tempo wzrostu inwestycji w innych mediach. Nastąpi rewolucja w reklamie kontekstowej - wyszukiwarki staną się znaczącym źródłem przychodów portali (trend ten już zaczął się w USA i w Europie Zachodniej). Realna, a nie deklaratywna stanie się deregulacja na rynku telekomunikacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem rynku dostępu do Internetu.

Michał Bonarowski, szef internetowego wydania „Polityki”

Wprowadzenie zwolnienia z VAT na dostęp do Internetu dla indywidualnych użytkowników (a nie stawki 0% VAT) to kuriozum, które spowoduje perturbacje podatkowe. Coraz szybciej zbliża się koniec darmowego dostępu do treści w Sieci - być może nie nastąpi to nagle, ale coraz więcej serwisów będzie chciało otrzymywać chociażby symboliczne przychody z Sieci.

Michał Kreczmar, wydawca serwisów online IDG Poland S.A.

Wyniki Prawdziwy Profil i PBI w jednym interfejsie oznaczać będą wreszcie mierzalność polskiego Internetu. Nastąpi również dywersyfikaca cen i ofert dostępu do Sieci, co oznaczać będzie dalszą demonopolizację rynku, skalowanie ofert, więcej mniejszych graczy, nowe technologie (PLC) oraz

domykanie wartościowego contentu. Pojawi się coraz więcej płatnych wartościowych treści i usług.

Agnieszka Szwaj, rzecznik prasowy Wirtualnej Polski

Nastąpi dalszy wzrost użytkowników Internetu ze względu na rozwój różnych, alternatywnych ofert dostępowych oraz zwolnienia tych usług z podatku VAT. Utrzymają się tendencje wzrostowe w zakresie wydatków na reklamę internetową oraz monetyzacji użytkowników (korzystanie przez internautów z płatnych treści i produktów). Akcesja Polski do UE zwiększy zainteresowanie wykorzystaniem Internetu w działalności biznesowej oraz wagę tego medium w całej ekonomii.

Kamil Wnuk, rzecznik prasowy Energis Polska

Wejście Polski do Unii Europejskiej wiązać się będzie z rozszerzeniem rynków telekomunikacyjnych. Nowe prawo wymusi dalsze kroki liberalizacji rynku.

Piotr Waglowski, autor serwisu „VaGla Prawo i Internet, członek zarządu Internet Society Poland

Po przystąpieniu Polski do UE otwiera się droga do składania skarg w Brukseli na niedostosowanie prawa do wymogów Unii Europejskiej. Podnosi się często, że jakość polskiego prawa pozostawia wiele do życzenia. Przypuszczam, że w tym roku (po 1 maja) zaczną pojawiać się skargi na polskie prawo sprzeczne z prawem europejskim w zakresie Internetu i nowych technologii. Ponadto zapanuje jeszcze większy chaos związany z wprowadzanymi obecnie regulacjami, które powodują powstanie w Polsce licznych systemów informatycznych. Z tego co widać obecnie - liczba systemów, które są projektowane jest tak duża, że nikt nie będzie w stanie objąć całości zagadnienia umysłem. Być może - przy okazji prac nad ustawą o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne uda się ugruntować w Polsce zasadę neutralności technologicznej państwa (przynajmniej w warstwie teoretycznej), która obecnie - jak się wydaje - zyskała poparcie w przypadku prac nad ustawą o systemie informacji oświatowej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200