Internetowe centrum danych Energis

Firma Energis rozpoczęła intensywną kampanię usług telekomunikacyjnych oferowanych w Polsce za pośrednictwem własnego internetowego centrum danych (IDC) zlokalizowanego w Piasecznie pod Warszawą.

Firma Energis rozpoczęła intensywną kampanię usług telekomunikacyjnych oferowanych w Polsce za pośrednictwem własnego internetowego centrum danych (IDC) zlokalizowanego w Piasecznie pod Warszawą.

Oficjalnie uruchomione w czerwcu 2001 centrum IDC Energis obejmuje łącznie powierzchnię ok. 5000 m2, w tym 230 m2 zajmuje uzbrojone i specjalnie wyposażone pomieszczenie przeznaczone do posadowienia sprzętu sieciowego do współpracy z Internetem. Zainstalowany w ośrodku sprzęt sieciowy jest używany do łączenia i wspomagania pracy własnych systemów, serwerów oraz dedykowanych serwerów klientów, a także do transmisji danych, które łączą centrum traktami STM-4 (622 Mb/s) z globalną siecią IP Energis - i dalej do Internetu.

Energis jest operatorem klasy Tier 1, obecnym w większości głównych punktów wymiany ruchu internetowego w Europie, a przez własną sieć o przepływności 1 Gb/s połączony z siecią w USA.

Podstawowym zadaniem działającego non-stop centrum operacyjnego IDC Energis, jest udostępnianie klientom zewnętrznym infrastruktury systemowej i sieciowej oraz aplikacji o najwyższej gwarancji niezawodności, jakości i bezpieczeństwa przechowywanych w nim danych. Tam gdzie to jest możliwe, wszystkie fizyczne elementy systemowe i sieciowe podwojono. Wstęp do ośrodka jest praktycznie niemożliwy dla osób postronnych (bramy, ochrona, kody, straż), a jednocześnie kamery TV rejestrują i przekazują dysponentowi obiektu na bieżąco ruch zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

Dla zminimalizowania awarii, pomieszczenia urządzeń komputerowych są stale nadzorowane i klimatyzowane (nadmuch podłogowy, schładzanie przez sufit), utrzymywany jest tam wąski przedział temperatury otoczenia. Zainstalowane systemy przeciwpożarowe monitorują wszystkie pomieszczenia, a każde zdarzenie odbiegające od normy jest sygnalizowane pracownikom ochrony. W razie braku reakcji odpowiednich służb przy pojawieniu się ognia, akcja gaszenia jest wyzwalana automatycznie gazem ekologicznym Inergen - bezpiecznym dla przebywających w pobliżu pracowników. Wszelkie operacje w pomieszczeniach komputerowych dokonuje wyłącznie kwalifikowany personel obsługi - bez możliwości przebywania tam osób postronnych.

Jednym z istotnych elementów bezpieczeństwa systemu IDC jest zasilanie energetyczne ośrodka, którego wysoką niezawodność uzyskuje się przez dwa niezależne przyłącza do sieci elektroenergetycznej (2 transformatory po 2 MW energii elektrycznej każdy). Wszystkie istotne podsystemy sieciowe i systemy przetwarzania mają zasilanie z jednogodzinnym podtrzymaniem napięcia za pomocą bezprzerwowego zasilania typu UPS (Uninterrupted Power System) czerpanego z baterii akumulatorów. Dodatkowo centrum dysponuje trzema generatorami mocy, zdolnymi do dostarczenia energii elektrycznej przez 72 godziny - bez uzupełniania paliwa - a w razie potrzeby można jeszcze dołączyć zewnętrzny generator elektryczny.

Dla klientów korzystających z oferty centrum, Energis udostępnia zarówno usługi hostingowe (korzystanie z firmowej infrastruktury centrum danych), jak i kolokacji (dzierżawa uzbrojonej powierzchni pod serwery dostarczone przez klienta). Centrum świadczy obecnie usługi hostingowe dla dwóch platform systemowych: Microsoft NT i Windows 2000 - posadowionych na sprzęcie Compaqa - oraz system Solaris, działający na komputerach Sun. Wkrótce planowane jest wprowadzenie produktów opartych na platformie Linux. Usługi hostingowe obejmują aktualizację i codzienne nagrywanie kopii zapasowych oraz stałą pomoc inżynierską z 24-godzinnym nadzorem.

W usłudze kolokacji klienci zwykle dostarczają jedynie serwery aplikacji własnych, a Energis zapewnia ich przyłączenie do odpowiedniej infrastruktury środowiska centrum danych, dostępnych przez sieć telekomunikacyjną lub przez Internet. W pomieszczeniu komputerowym dzierżawie kolokacyjnej podlegają zarówno pojedyncze półki, całe szafy, jak i wyznaczone powierzchnie wraz z niezbędnym wyposażeniem towarzyszącym. Firma oferuje swe usługi klientom kolokacji zarówno działające na dostępnym oprogramowaniu firmowym, jak i na systemach operacyjnych dostarczanych (wskazanych) przez użytkownika.

Sercem systemu jest rozbudowany bank danych w IDC, który stanowi biblioteka taśmowa do tworzenia kopii zapasowych (backup) dla każdego zarządzanego przez centrum serwera. W pełni automatyczny backup pozwala na prawie natychmiastowe dotarcie użytkownika do danych gromadzonych i przechowywanych przez ostatnie 10 dni. Biblioteka taśmowa (łącznie 6000 taśm po 20 GB danych każda) może obsłużyć kopie zapasowe dla ponad 7000 serwerów on-line, firmowych i użytkownika łącznie.

Inwestycja w internetowe centrum danych kosztowała Energis ponad 150 mln USD. W kwocie tej oprócz usług internetowych IDC mieszczą się usługi centrali do transmisji głosu oraz system transmisji danych (łącza dzierżawione, krajowe i międzynarodowe).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200